Skoleleder i Liberia: "Vi har brug for at oplære børnene i det, der er ret og godt"

Skoleleder Myrnah Buseh ser børnene som en vigtig ressource for at skabe bedre levevilkår og muligheder i Liberia.

Læsetid: 2 min

Af Elisabeth Poulsen, missionær i Liberia

»Vi har brug for at oplære børnene i det, der er ret og godt. Vores land er udfordret i forhold til løgn og korruption, og vores ungdom har ikke mange muligheder i fremtiden, hvis de ikke ved, hvad der er rigtigt og forkert og kan levet et ærligt og anstændigt liv.«

Sådan siger Myrnah Buseh, der er skoleleder på Sct. Peters Lutheran School i Sinkor i Monrovia, og gennem dette arbejde har hun mulighed for at bidrage til børnenes udvikling og dermed til bedre levevilkår og muligheder i Liberia.

»Som leder er mit højeste ønske at kunne skabe en forandring for vores samfund og land,« siger Myrnah, der selv er uddannet lærer og altid har haft interesse for at undervise og vejlede børnene. Og netop den vejledende del vægter hun også højt som leder.

Børnene er vejen til et bedre Liberia

For blandt andet at lære børnene, hvad der er ret og godt, lægger Myrnah vægt på, at der undervises i det ved morgensamlingerne, for eksempel i ærlighed og i at finde det gode i menneskesker. Og disse samlinger bidrager også til børnenes tro.

»Andagten er med til at give os en indre stilhed, så Gud får lov til at tale til os, uanset hvilken alder vi har,« siger hun.

Hun ønsker dermed at påvirke både den faglige, sociale og åndelige udvikling hos børnene – og håber, at børnene kan bidrage positivt ind i deres familier og samfundet som helhed.

»Jeg ønsker, at de bliver en betydelig ressource i bestræbelserne på at skabe bedre levevilkår og muligheder for det enkelte menneske i Liberia. Jeg føler et stort ansvar over for den skole, jeg er sat til at lede, og jeg tror på, at vi ved Guds hjælp går imod en bedre morgendag, hvor den unge generation får muligheder for at skabe et bedre Liberia, der er bygget på et fundament af gudstro, ærlighed og visioner. Og at det sammenlagt skal skabe gode forandringer i vores land,« siger Myrnah Buseh.

Arbejdet i skolesystemet giver mening

I samtalen med Myrnah bliver det også tydeligt for mig, hvor meget mening mit arbejde i skolesystemet giver – at give lærerne pædagogiske redskaber til at møde eleverne på en anden måde, end de plejer at blive mødt. Det er svært at give andet videre, end det, man selv har modtaget – hvilket gælder for både lærere og elever – og derfor er det vigtigt for mig at vise lærerne, at andre undervisningsmetoder og mindre brug af fysisk afstraffelse kan hjælpe børnene til at lære endnu mere. Og det er der, vi skal hen, hvis børnene skal blive og være den forandring, de ønsker at se.

Bragt første gang i Promissio-bladet #1 februar 2020.