Samarbejdet med Promissio er et godt pædagogisk input

- Vi vil gerne udfordre os selv på vores værdigrundlag, siger Daniel Kastrup Nielsen om grunden til at Djurslands Efterskole nu i flere år har valgt at samarbejde med Promissio om et missionsprojekt til skolens særlige 10. klasse som de kalder: 10. Give Away.

Daniel Kastrup Nielsen er projektleder for 10. Give Away og er dermed Djurslands Efterskoles kontaktperson for samarbejdet med Promissio. Et samarbejde som nu er gået ind i det fjerde skoleår i træk.

- Når vi for eksempel siger ”ses fra himlen, mærkes på jorden” i visionen for Djurslands Efterskole, hvad vil det så sige? Hvordan skal skolen og vores arbejde mærkes på jorden? Vores elever mærker og oplever selvfølgelig skolen og vores kristne værdigrundlag i hverdagen, men hvordan kan andre mennesker mærke os som skole og elever? Det spørgsmål har vi forsøgt at svare på med vores 10. klasse, forklarer Daniel.

En del af formålet med 10. Give Away er at eleverne bliver bevidste om hvor privilegerede og ressourcestærke de er som danskere. Målet er at eleverne kan se ud over deres egen næsetip, og at de får hjerte for mennesker i den globale verden, så de også er villige til at give af deres egne ressourcer til mennesker der er mindre privilegerede end dem selv. Det handler også om at lære eleverne noget om sundt, bibelsk forvalterskab. 

Gensidig tillid giver godt samarbejde

Djurslands Efterskole har først og fremmest valgt Promissio som projektpartner fordi skolen og missionsselskabet står det samme sted når det handler om værdier, forklarer Daniel.

- Vi har det samme menneskesyn. Vi taler det samme sprog så vi forstår hinanden. Og vi oplever en gensidig tillid i samarbejdet.

- Vi har et godt samarbejde med Promissio som leverer gode inputs og materialer til vores undervisning og til elevernes arbejde med at samle penge ind til det projekt vi har valgt. Samtidig ser vi stadig nye udviklingsmuligheder i samarbejdet med Promissio og nye muligheder for at styrke vores pædagogiske produkt.

- Promissio er åben og villig til gå nye veje sammen med os. Vi oplever også at vi fra skolens side kan bidrage med noget den anden vej så vi lærer noget i begge ender af samarbejdet, siger Daniel. 

Behøver ikke en ged

Med missionsprojektet til sin 10. klasse vil skolen først og fremmest hjælpe der hvor der er behov for hjælp.

- Promissios arbejde kan være svært at ”sælge” til teenagere. Teologisk uddannelse er for eksempel en meget ”fluffy” sag som kan være svær at forklare så eleverne virkelig forstår hvorfor det er vigtigt. Mens bygning af en ny kirke til en menighed til gengæld er dejligt konkret og til at forstå, siger Daniel.

Alligevel har Djurslands Efterskole valgt et mere generelt projekt til skoleåret 2015-2016. Overskriften er ”Kirkeplantning i Sydøstetiopien”, og projektet går ud på at støtte Mekane Yesus Kirkens missionsarbejde i Wabe Batu Synoden gennem uddannelse af evangelister til synoden.

- For os handler det om at vi har tillid til at Promissio er bedst egnet til at vurdere præcist hvor der er behov for hvilken form for hjælp; også selv om vi så måske ikke kan komme til at støtte noget meget konkret som for eksempel at ”give en ged”, forklarer Daniel.

- Vi har tillid til at Promissio gør et godt arbejde og sikrer at der er gode kræfter i Etiopien som også kan videreføre arbejdet på lang sigt. På den måde risikerer vi ikke at være med til at bygge en flot bygning eller noget andet håndgribeligt som så måske falder sammen når Promissios medarbejder rejser hjem.

- Den tillid vil vi gerne give videre til vores elever. Så de lærer at man ikke altid behøver det med geden, det konkrete formål, men at det faktisk kan være bedre at støtte et mere generelt og overordnet formål, siger Daniel. 

God læring for eleverne

I 10. Give Away klassen arbejder eleverne med mission og diakoni, både på lokalt og globalt plan. De er for eksempel besøgsvenner for ældre mennesker i skolens nærområde, og de støtter et kristent sportsprojekt for børn og unge i Tanzania.

I forbindelse med klassens missionsprojekt lægger eleverne stor energi og fantasi for dagen når de skal samle penge ind til projektet gennem Promissio. Årgangene i de foregående tre skoleår har fundet på forskellige indsamlingsaktiviteter og arrangementer som for eksempel en adventshygge, auktion, salg af egne kunstværker og en bedsteforældreweekend. En fast aktivitet har dog været sponsorløbet i foråret hvor alle skolens elever opfordres til at stille op med cykel eller løbesko for at samle penge ind til projektet. Og de samler imponerende beløb ind på den måde.

Gennem alt det praktiske arbejde med indsamlingsaktiviteterne lærer eleverne en masse om at organisere og arbejde sammen. Derudover har nogle elever givet udtryk for at arbejdet med projektet har gjort dem opmærksom på hvordan de selv kan være med til at gøre en lille forskel i andre menneskers liv. Og når eleverne hører historier om menneskers livsvilkår i andre lande, bliver nogle af dem overraskede over at høre at livet faktisk kan være så meget anderledes. Kan livet være sådan? Og nogle overraskes over at høre at mennesker kan have livsglæde selv om de er fattige og har trange kår.

Jovist, elevernes arbejde med deres missionsprojekt på Djurslands Efterskole mærkes virkeligt på jorden – både af dem selv og af mennesker i Promissios partnerkirker i Afrika. 

Marianne Bach
25. september 2015