De rækker ud til byen

Mekane Yesus kirken er i gang med at sende 10 evangelister til de nye byområder i Addis Ababa. Flere steder er der allerede etableret husmenigheder, og selvom de oplever udfordringer og modstand, kommer flere og flere til tro.

Bag et hegn af rustne blikplader gemmer sig en husmenighed, hvor op mod 40 mennesker i ugens løb pakker sig sammen på få kvadratmeter og har fælles gudstjeneste. Husmenigheden er ét ud af næsten 10 outreaches, som er blevet etableret i Addis Ababas yderområder siden nytår.

”Mennesker rykker fra land til by, fordi der er arbejde i byen, og så kommer man til byen for at finde et sted at leve … Så det betyder, at Addis Ababa, som i dag har et sted mellem fire og fem millioner indbyggere, vil komme til at vokse med millioner,” fortæller Anders Møberg.

Mange af de millioner nye tilflyttere vil komme til at bo i slumkvarterer i industriområder, og sammen med udfordringer som sundhed, sanitet og elektricitet følger også udfordringen om, hvordan der skabes kirke i de nye områder. En del af løsningen er engageringen af 10 Mekane Yesus-menigheder, som hver sender en evangelist ud for at starte menighed i de nye byområder.

Side om side med muslimer og ortodokse

For mange af menighederne er det første gang de planter ny menighed, men i alle outreaches vokser husmenighederne på trods af lokal modstand. Én husmenighed har oplevet, at muslimer kastede sten på taget, mens de holdt gudstjeneste, og husmenigheden i området Djamo Sost ligger i et muslimsk domineret område, hvor det ikke er tilrådeligt at prædike på gaden.

Menigheden i Entoto er nabo til en meget vigtig kilde i den ortodokse kirke. Mange tager til kilden, fordi de tror på, at den kan helbrede dem for sygdomme såsom HIV og aids. Menighedens svar har været at tilbyde bøn om helbredelse en gang om ugen, for at vise at Jesus ikke er som de andre guder, der bliver tilbedt på stedet.

Det samme gør menigheden i Tekelehimanot. De oplever at bøn om helbredelse gør Jesus kendt blandt de mange lokale trosretninger, og de har fået lov til at opleve flere tage imod Jesus som deres frelser. De mødes fire gange om ugen, og hjemmene er ikke store nok til at huse tilstrømningen af mennesker.

Danskere er med til at række ud

Selvom husmenighederne består af mennesker, som hverken har store hjem eller mange penge, så spredes evangeliet som en steppebrand. Sendemenighederne selv har heller ikke nødvendigvis mange ressourcer at give af, men de er grebet af ønsket om, at flere må lære Jesus at kende. Sendemenigheden Mesalemia Bethel er endnu ikke fuldt etableret, og alligevel har de sendt en evangelist.

Det samme ønske om at tænke udad har grebet Lemvig Bykirke. De støtter evangelisten Adnew, og frimenighedspræst Brian Christensen fortæller gladeligt hvorfor:

”Vi har som frimenighed valgt at støtte, fordi vi ikke synes, vi kun kan bekymre os om vores egen situation. Når man bygger en frimenighed, kan man godt blive fristet til at tænke, at vi har brug for alle ressourcer til at bygge menigheden op. Men dette projekt fastholder os i, at vi skal gå på to ben; vi må ikke glemme vores forpligtigelse til at hjælpe andre steder.”

Lemvig Bykirke er med til at række ud til menighederne i Addis Ababa, så flere må få et livsforvandlende møde med Jesus Kristus. Promissio er glad og taknemmelig for at kunne være med til at gøre projektet muligt ved at engagere Anders Møberg som rådgiver for evangelisterne og ved at bidrage til evangelisternes løn. For Gud lader sig ikke begrænse af hverken blikplader, muslimer eller overtro. Han arbejder alle steder. Det er husmenighederne i Addis Ababa et levende bevis på.

  

Andre fællesskaber kan som Lemvig Bykirke støtte en evangelist direkte og modtage jævnlige opdateringer på arbejdet i området. Læs meget mere om det her.