Promissios bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Promissio.

Per Rasmussen

Bestyrelsesmedlem siden 2011, formand
Sognepræst, Silkeborg
Missionær i Etiopien 1993-1998 + 2013-2014

Ingrid Vanderbruggen Bjerre

Bestyrelsesmedlem siden 2014, næstformand
Virksomhedschef, Haderslev

Malene Futtrup Fibiger

Bestyrelsesmedlem siden 2014
Lærer, Randers

Roar Steffensen

Bestyrelsesmedlem siden 2013
Valgmenighedspræst, Hedensted
Pendlermissionær til Peru

Finn Balle

Bestyrelsesmedlem siden 2017
Direktør og bygherrerådgiver, Herning