Befolkningstilvæksten udfordrer Mekane Yesus-kirken

Tidligere missionær har genbesøgt Etiopien, som er i hastig forandring, og opfordrer kirken til at fokusere mere på storbyerne.

Af Rolf W. Jørgensen

»Det er meget tydeligt, at Etiopiens hovedstad, Addis Ababa, ikke længere er verdens største landsby. Det blev den kaldt for 20 år siden, men nu er den stærkt på vej til at blive en mega-by,« fortæller Anders Møberg, som var missionær i landet i perioden 2013-2017 og for nylig har været på besøg i landet igen.

Officielt har Addis Ababa 4,5 millioner indbyggere, men uofficielle tal bakker op om Anders Møbergs vurdering af, at tallet snarere ligger mellem 6 og 9 millioner. Befolkningstallet i landet er steget med 25 procent alene de sidste ti år og runder 125 millioner i 2023.

»Addis Ababa har bredt sig meget i de seks år, der er gået, siden jeg var der sidst. Det ses tydeligst på de store veje og den øvrige infrastruktur, som bliver bygget i et forsøg på at holde trit med udviklingen og den økonomiske vækst, der er steget meget i hele Afrika de seneste 15-20 år.«

Anders Møberg forklarer, at hovedårsagen til den drastiske befolkningstilvækst formodentlig er, at børnedødeligheden er faldet tilsvarende. Jo flere mennesker der bliver, jo flere søger til de store byer.

Flytter til byerne

»Man flytter til byen, når man ikke har mad på landet. Ofte bliver de unge på 12-15 år sendt fra familien på landet og ind til byen for at tjene penge, og så følger resten af familien efter i løbet af en årrække. Der er knap 10 store byer i Etiopien, som vokser hastigt i disse år, men det er Addis Ababa, der driver udviklingen,« fortæller Anders Møberg, der til daglig er præst ved Christianskirken i Århus, og fortsætter:

»Byen udvider sig ved, at man køber noget jord direkte af landmanden – oftest uden at få papir på det – og sætter et blikskur op. Derfor er der store arealer med noget, der ligner slum, og hvor det er yderst vanskeligt at få præcise informationer om, hvor mange der bor. Sanitet og kloakforhold er stort set ikke-eksisterende i områderne, og strøm er der måske – nogle steder – en gang i mellem. Myndighederne bygger ‘socialt byggeri’ langs de nye store veje, men kvaliteten er dårlig, støjen er intens, og befolkningstætheden er stor. Det er værre nu, end da vi boede der for seks år siden, for flere og flere har brug for det,« vurderer Anders Møberg, som også hæfter sig ved, at der er et økonomisk hierarki:

»Et slumkvarter har sin egen økonomi og mennesker finder måder at overleve. Når vi kigger med vores vestlige øjne, ser vi en masse fattige mennesker. Men inden for kvarteret er der både rige og fattige – den rige har måske fået en lille forretning op at køre og får en – i vores øjne – lille indtægt.« 

Kirkens fremtid

Anders Møberg forventer, at der bliver lukket kirker på landet i Etiopien i løbet af de næste årtier. »Vækkelsen, som kirken er stolt af, vil skifte karakter – og den vil mindske i omfang og tempo – især på landet. Men den vil også vokse i andre områder. Mekane Yesus-kirken er en landkirke – og det er dér, væksten har været. Mekane Yesus-kirkens mission har være målrettet landbefolkningen, og Mekane Yesus-kirken har været en pioner blandt de evangeliske kirker generelt.«

»Derfor skal kirken finde ud af at blive en mere urban kirke, men det er et spørgsmål, som kun få i kirken er optaget af. I Addis Ababa er kirkerne optaget af at bygge i højden og udnytte den grund, man har i de centrale dele af byen - og på landet mener mange, at der bliver brugt for mange penge på menighederne i byerne,« forklarer Anders Møberg, som selv kom til at arbejde mere og mere med det urbane i den tid, han og hans familie var udsendt til Etiopien.

»Promissio har i samarbejde med Addis Ababa-synoden været i gang med at oprette nye kirker i byområder, og det bør der arbejdes endnu mere med,« mener den 47-årige præst, som også forudser, at Mekane Yesus-kirken samlet set vil blive meget mindre over de næste 30 år, hvis ikke de løser den opgave, der ligger i at etablere sig i de store byer.

Han ser det dog også som en stor mulighed - både for Mekane Yesus-kirken og Promissio: 

»Når Guds folk flytter sig, er det Guds kirke i mission, og vi skal følge med! Jeg tror, at Promissio kan være med til at hjælpe kirken i Etiopien til at tage hånd om urbaniseringsudfordringen.«

Byggeri Og Blikskure Png
Addis Ababa vokser hastigt. Nybyggeri blander sig med blikskur-byer, som fx ses til højre i billedet. Foto udlånt af Anders Møberg.

 

Artiklen blev bragt første gang i Promissio-bladet #4 september 2023