Promissios projekter

Sammen med vores partnere i Afrika arbejder Promissio på mange forskellige fronter for at vise næstekærlighed og være Guds redskaber til at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus.

Promissio støtter partnerne ved at sende medarbejdere og penge til arbejdet i Afrika. Vi engagerer os i projekter ud fra tre fokusområder:

  1. Sund oplæring
  2. Medmenneskelig omsorg
  3. Urbane udfordringer

Læs om de forskellige projekter, og se hvordan du kan være med - enten alene eller sammen med din menighed, din familie, dit missionshus eller din arbejdsplads.

Udviklingsprojekter

Foruden de projekter, som finansieres gennem vores givere, er vi involveret i en række udviklingsprojekter, som blandt andet finansieres af Danida, formidlet gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) eller Civilsamfund i Udvikling (CISU).

Alle projekter behøver din forbøn.