Per Rasmussen takker af som formand for Promissio

Mission går begge veje. Denne tilgang til mission er vigtig for Per Rasmussen, der stopper som formand for Promissio efter otte år på posten.

Af Rikke Thomassen, journalist

I forbindelse med generalforsamlingen tirsdag den 20. april 2021 takkede Per Rasmussen af som formand for Promissio. Han fortsætter dog som suppleant i bestyrelsen, og dermed er det heller ikke helt farvel til hans mangeårige engagement i organisationen.

Per Rasmussen blev valgt ind i bestyrelsen i 2011, og i 2012 overtog han posten som formand, som dog blev afbrudt af et års pause fra 2013 til 2014, hvor han var udsendt til Etiopien af Promissio (dengang DEM) sammen med sin kone, Anne Grete. De to havde også tidligere været udsendt sammen til Etiopien fra 1993 til 1998. I 2014 fortsatte han som formand og har siddet på posten frem til i går.

Det har dog aldrig været vigtigt for ham at være formand, og han har derfor også sat stor pris på den ligeværdighed, han har oplevet i bestyrelsen gennem alle årene.

»Jeg har mange gange oplevet, at jeg inden et bestyrelsesmøde kunne gå punkterne igennem i mit hoved og være usikker på, hvad der var de rigtige beslutninger, men så har vi på bestyrelsesmødet snakket os frem til det på en ligeværdig måde. Vi har været fælles om beslutningerne, og det har været fantastisk for mig at opleve,« siger Per Rasmussen, som også har oplevet en åndelig samhørighed i bestyrelsen.

»Vi har haft et fælles åndeligt ståsted, som har givet en tryghed ind i bestyrelsen. Der har ikke været magtkampe, men vi har sammen kæmpet for at finde de rigtige løsninger – eller de bedst mulige løsninger – så godt som vi nu kunne. Det har været fantastisk at opleve,« siger han og udtrykker en stor ydmyghed over for netop at træffe beslutninger og udstikke en kurs.

»Jeg synes, det er et stort ansvar, og det kan godt tære på kræfterne, for hvordan bruger vi midlerne rigtigt? Hvordan tager vi de rigtige beslutninger? Der er mange ting, vi ikke kan se og gennemskue, og vi kan kun gøre det så langt, som vi kan se. Så det, vi gør, det gør vi også i bøn til Gud om, at han vil vise vejen,« siger Per Rasmussen.

Gensidigheden er vigtig

En af de retninger, som har været særligt vigtig for ham, har været gensidigheden i missionsarbejdet: At Promissio har noget at bidrage med til lande som Etiopien og Liberia, og at de også har noget at bidrage med til danskere og dansk kirkeliv – at mission går begge veje.

»Når vi er et missionsselskab, skal vi være partner med kirken, men vi skal også være bevidste om, at vi er dem, der kommer udefra og kan have en anden vinkel på tingene, og vi skal turde udfordre kirken med ting, de måske ikke selv ser, samtidig med at vi selvfølgelig lytter til dem. Det gælder også den anden vej, for meget i kirken er påvirket af kultur – meget mere, end vi er opmærksomme på – og derfor har vi også som danskere brug for, at der kommer nogle fra en anden kultur og hjælper os med at se det,« siger han.

Dermed handler det for Per Rasmussen heller ikke om, at missionærer skal blive så længe som muligt i Etiopien eller Liberia, men om at se noget nyt og bidrage med nye vinkler.

»Det er også noget af det, vi har oplevet fra dem, der sammen med Promissio har været i Etiopien enten gennem en rejse, på besøg med Børkop Højskole eller via GDT (Global Discipleship Traning, red.). Her har der været en begejstring over at møde den kristne tro på en anden måde, og det har virkelig åbnet for nogle nye dimensioner i forhold til Gud. Det er det, jeg så gerne vil, at Promissio er: En formidler af inspiration begge veje,« siger han og giver et eksempel på gensidigheden:

»Flere af de danskere, der besøgte Etiopien, da vi var udsendt i 2013 til 2014, oplevede en form for anfægtelse, fordi de mødte etiopiske kristne, som var 110 procent kristne. Etiopiernes tilgang til tro er også meget inspirerende, men her tror jeg også, at danskere har noget at give til unge etiopiere, for danskerne kan fortælle, at det er okay at tvivle, at der kan være noget, som er svært at tro på, for det er også med til at give en sund tro,« siger Per Rasmussen.

Tak for indsatsen og engagementet

Fra Promissio skal der lyde en stor tak til Per Rasmussen for hans arbejde i bestyrelsen gennem alle årene.

»Per har været en rigtig god formand, og jeg kommer til at savne samarbejdet med ham,« siger generalsekretær Frede Ruby Østergård og fortsætter:

»Han har haft stor forståelse for, hvordan det er at være missionær, og samtidig har han haft det organisatoriske blik på vores fælles sag – og han har formået at få de to ting til at hænge sammen. Det har også været værdifuldt, at han har været en del af organisationen i mange år, og han ved, hvad der rører sig, og alligevel har han ikke været bange for at sige, at vi ikke kan gøre, som vi altid har gjort, hvis vi også skal være her i fremtiden.«

Frede Ruby Østergård har dermed også oplevet Per Rasmussen som en rigtig god sparringspartner, og han har særligt sat pris på hans klarhed i missionssynet og det teologiske ståsted.

»Per har været med til at holde fast i Promissios missionssyn, og han har været god at sparre med, når vi har haft både teologiske og etiske drøftelser,« siger Frede Ruby Østergård.

 

Per Rasmussen ønskede at stoppe som formand i forbindelse med generalforsamlingen den 20. april 2021, men havde sagt ja til at stille op som suppleant til bestyrelsen, og da der manglede en kandidat, trådte Per ind som medlem af bestyrelsen for et år. Bestyrelsen forventes at konstituere sig i løbet af de kommende 14 dage.