Promissios arbejde har fået ny indpakning

Indholdet af Promissios arbejde har ikke ændret sig meget fra 2017 til 2018, men for at lave mere gennemskuelige projekter, har vi har givet vores præsentation af arbejdet en make-over.

Fra 2017 til 2018 er der ikke sket de store ændringer i, hvilket arbejde Promissio er med til at støtte og udføre ude i verden. Til gengæld oplevede vi, at det var tid for at gentænke indpakningen af vores arbejde, så projektnavne og –beskrivelser blev mere gennemskuelige og forståelige - og så de tog højde for nye missionærers arbejdsområder. Vi har derfor lavet nogle ændringer i vores måde at præsentere arbejdet på, som, vi håber, vores venner vil tage godt imod.

Nogle projekter er de samme som altid, andre projekter har blot fået nye navne og slutteligt har vi oprettet helt nye projekter, som man kan støtte. Blandt andet ”Evangeliet på alle sprog” som dækker over missionær Berit Østbys arbejde på MY-LINC. Her har hun i en årrække været med til at udruste etiopiske og udenlandske missionærer til at række evangeliet på tværs af kulturer og sprog - og nu har vi også et projekt, som forklarer hendes arbejde.

Indsatsområder er en del af strategiplanen for 2020

Vores opdaterede projekter er inddelt i fire indsatsområder, som er en del af strategiplanen for 2016-2020. De fire indsatsområder er:

  • Sund oplæring
  • Stærk ledelse
  • Fokuseret omsorg
  • Urbane udfordringer

Indsatsområderne indrammer Promissios arbejde og medvirker til at gøre målet for arbejdet tydeligere såvel indadtil som udadtil. Du kan læse mere om de forskellige indsatsområder under "Projekter".

Har du en fastaftale, som er øremærket et af de gamle projekter, fortsætter den uændret.

Hvis du ønsker et overblik over projekterne, kan du finde dem alle her.