Liberianere tørster efter Guds ord

20 personer tog imod Jesus som deres frelser under to evangelisationsfremstød i henholdsvis Kuwaa og Troh i Liberia. Kampagnen var samtidig en stor opmuntring for kirkens medlemmer der blev undervist i den kristne tro, og hvad det vil sige at være en luthersk kirke.

- Der er et kæmpestort behov for evangelisation, og kirkens medlemmer er ivrige. Men de har brug for at få mere undervisning og opmuntring, siger pastor Weh Kwamee Mengon. Han er leder af Den lutherske Kirkes afdeling for mission, evangelisation og diakoni og stod i spidsen for de to evangelisationsfremstød.

Kuwaa er i det nordøstlige Liberia, og Troh er i den sydlige ende af landet, og den store afstand til hovedstaden, Monrovia, betyder at kirken sjældent kan nå ud til menighederne der med folk som kan forkynde og give dem oplæring.

Kristen sang bag Djævelens hegn

I Kuwaa deltog 95 personer i undervisningen om blandt andet kristent lederskab og luthersk kristendom i fem dage i september 2013. Om aftenen var der evangelisation hvor man viste filmen ”Passion of Christ” og gik på husbesøg. Evangeliet blev forkyndt, og der blev bedt for folk.

- Vi fik lov til at opleve at 17 personer overgav deres liv til Jesus Kristus for første gang i deres liv, og at fire andre vendte tilbage til ham, fortæller pastor Mengon.

- Under evangelisationsfremstødet i Kuwaa rejste en af byens ældste sig op og sagde at vi burde holde andagt i det lokale hemmelige samfunds bush-skole da intet kan sammenlignes med den almægtige Gud. Det skete straks aftenen efter hvor der lød højlydt sang ud fra bush-skolen. Gud være lovet, at kristne sange kunne synges inden for Djævelens hegn for første gang i Kuwaa land! Hvilken sejr for Herren!, fortæller pastor Mengon.

På bush-skolen undervises børn og unge blandt andet i stammens hemmelige traditioner der er præget af traditionel afrikansk religion, og hvor bush-djævelen har stor autoritet. Efter bush-skolen kan de unge optages som fuldgyldige medlemmer i stammen.

Tre bliver døbt

I februar 2014 deltog 68 personer i et lignende femdages program i Troh i det sydlige Liberia.

- De har stor tørst efter Guds ord og efter at få mere undervisning, og vi håber på at få penge så vi snart kan besøge dem igen, siger pastor Mengon.

Ved siden af undervisningsprogrammet blev der også her vist film, og det gjorde stort indtryk på folk at de på filmen kunne høre Jesus tale på deres eget sprog, kru.

Evangelisationskampagnen i Troh blev gennemført i samarbejde med kirkens uddannelsescenter i Totota, og missionær Finn Hougaard derfra var med i Troh som en af underviserne. Han prædikede ved søndagens gudstjeneste hvor han også fik lov til at døbe de tre nye der var kommet til tro.

Ebola stopper arbejdet

Kirkens afdeling for mission, evangelisation og diakoni og centeret i Totota havde også planlagt lignende fremstød i to andre områder langt fra Monrovia i august 2014. Men så ramte ebola epidemien Liberia, og planerne er derfor skrinlagt indtil videre.

Kampagnerne er gennemført med støtte fra Promissio på 3.500 dollars, det er omkring 21.000 kr.

- Vi er meget taknemmelige for jeres utrættelige økonomiske og moralske støtte til vores evangelisationsarbejde, og vi håber på at få mere støtte så vi kan gennemføre flere aktiviteter, skriver pastor Mengon i sin projektrapport til Promissio.

På billedet underviser pastor Mengon i evangelisation i Troh.

10. oktober 2014