Partnerskaber i både Danmark og Afrika styrker Promissio

Promissio skal både lytte til, hvad vores partnere ude i verden har brug for, og hvad vores bagland i Danmark vil hjælpe med. Det er en balancegang.

For Promissio er det nødvendigt at have partnere både i Afrika og Danmark.
På den ene side er det afgørende for Promissio, at vi udfører vores arbejde
i partnerskab med vores afrikanske partnerkirker. Det betyder blandt andet,
at vi kun kan støtte et arbejde, som vores afrikanske partnere ser behovet for! Desuden skal vi være med til at sikre, at arbejdet er bæredygtigt og fremmer deres arbejde.

På den anden side er vi også i partnerskab med alle vores givere, forbedere, venner og frivillige i Danmark. Det betyder, at vi skal forsøge at sætte noget af det, vores bagland har hjerte for, på dagordenen, når vi drøfter mulighederne for støtte til vores afrikanske partnere.

Det er et spændingsfelt med god dynamik – og også en vigtig balancegang.

Da jeg første gang var i Etiopien så jeg nogle mennesker, der med møje og besvær skulle høste: ”Vi skal da sørge for en mejetærsker,” tænkte jeg.

Det er i princippet en god idé, men er idéen bæredygtig? Er der nogen, der kan køre den? Har de nogen, der kan reparere den? Og hvad med dem, der bliver arbejdsløse på grund af den store maskine? Det var i virkeligheden en mere omfattende idé, end bare at sende en mejetærsker.

For tiden præger en mig-kultur det danske samfund, og det er mange steder med til at trykke vi-kulturen.

Det glæder mig, at vi i Promissio arbejder godt sammen i en vi-kultur. Her er plads til at komme med et brændende ønske om et givent projekt og også åbenhed for, at vi somme tider må skrue ned for projektet, fordi det skal hænge sammen i forhold til vores partnere både i Afrika og Danmark. Det dobbelte partnerskab er med til at gøre vores projekter bæredygtige.