Årsregnskab for Promissio

Regnskaberne viser hvor vi fik pengene fra - og hvad vi brugte dem til.

Underskud i 2018

Promissios årsregnskab for 2018 viser et underskud på 154.117 kr. De samlede indtægter for 2018 er på i alt 7.290.484 kr. (mod 8.193.433 kr. i 2017). Faldet i indtægter skyldes særligt et fald i indtægter fra genbrug og færre tilskud. I 2018 modtog vi 395.000 kr. fra genbrug (mod 546.500 kr. i 2017).

Se årsregnskabet for 2018 (inklusive indsamling via hjemmeside og MobilePay)

Underskud i 2017

Promissios årsregnskab for 2017 viser et underskud på 264.805 kr. De samlede indtægter for 2017 er på i alt 8.193.433 kr. (mod 8.729.926 kr. i 2016). Faldet i indtægter skyldes særligt et fald i indtægter fra genbrug. I 2017 modtog vi 546.500 kr. fra genbrug (mod 735.500 kr. i 2016).

Se årsregnskabet for 2017 (inklusive indsamling via hjemmeside og MobilePay)

Pænt resultat i 2016

Promissios årsregnskab for 2016 viser et overskud på 46.430 kr. før henlæggelser af gaver øremærket til senere anvendelse. Da der ingen henlæggelser var ender årsregnskabet på ovenstående overskud.

Se årsregnskabet for 2016 (inklusive indsamling via hjemmeside og MobilePay) 

Pænt resultat i 2015

Promissios årsregnskab for 2015 viser et overskud på 38.901 kr. før henlæggelser af gaver øremærket til senere anvendelse. Efter henlæggelser er resultatet et underskud på 64.859 kr.

Hovedårsagen til et godt resultat på trods af færre gaver og bidrag end der var budgetteret med i 2015, er at det ikke lykkedes at finde og udsende et missionærpar til Liberia som planlagt.

Se årsregnskabet for 2015 (inklusive indsamling via hjemmeside og MobilePay)

Pænt overskud i 2014

Promissios årsregnskab for 2014 viser et overskud på 481.966 kr. før henlæggelser af gaver  der er øremærket til formål i Etiopien og Liberia, og som først anvendes senere. Efter henlæggelser er overskuddet på 353.245 kr.

Overskuddet skyldes god opbakning fra givere og genbrugsbutikker og især at årets udgifter blev mindre end der var budgetteret med, blandt andet i Etiopien og Danmark.

Se årsregnskabet for 2014 (inkl. indsamling via hjemmesiden)

Underskud på 244.513 kr. i 2013

Dansk Ethioper Missions årsregnskab for 2013 viser et underskud på 244.513 kr.

I 2013 modtog DEM gaver og bidrag på i alt 5.573.393 kr. Det er 537.600 kr. mindre end der var budgetteret med, og 391.527 kr. mindre end i 2012. Nedgangen i gaver og bidrag skyldes blandt andet et væsentligt fald i gavebrevsbidrag: 301.311 kr. (= 15,3 procent) mindre i 2013 end i 2012 hvor DEM fik et ekstraordinært stort gavebrevsbidrag. (Sammenlignet med 2011 faldt gavebrevsbidrag i 2013 med 3,4  procent.)
Via særindsamlinger modtog DEM desuden 407.414 kr. i 2013. Det er 148.857 kr. mere end i 2012.

I 2013 blev der overført 629.600 kr. til driften fra DEMs arvefond. Det svarer til de foreskrevne 20 procent af arvefondens saldo pr. 1. november året før. DEMs arveindtægterne nåede i 2013 op 428.327 kr. hvorefter arvefonden var på 2.947.046 kr. ved årets udgang.

Pr. 31. december 2013 var DEMs egenkapital på 753.333 kr.
Samlede indtægter i 2013: 8.042.075 kr. (= vækst på 1,99 procent i forhold til 2012.)
Samlede udgifter i 2013: 8.286.588 kr. (= vækst på 5,82 procent i forhold til 2012.)

Se årsregnskabet for 2013.
Se regnskab for indsamling via hjemmesiden i 2013.

Før den 15. maj 2014 hed Promissio: Dansk Ethioper Mission (DEM).