Årsregnskab for Promissio

Regnskaberne viser, hvor vi fik pengene fra - og hvad vi brugte dem til.

Underskud i 2021

Promissios årsregnskab for 2021 viser et underskud efter henlæggelser på 624.602 kr. Underskudet består af henlæggelser på 174.712 kr., som primært består af penge indsamlet fra Gjern-komiteen, hvor alle penge ikke kunne anvendes til projektet i 2021. 263.000 kr. er afskrivning på biler i Etiopien og Liberia.

De samlede indtægter for 2021 er på i alt 6.528.030 kr. (mod 9.569.945 kr. i 2020). Faldet skyldes, at vi i 2021 ikke har overført ligeså mange midler fra arvepuljen til driften, som vi gjorde i 2020. Gaveindtægterne har kun haft et lille fald på ca. 148.000 kr. fra 2020, og niveauet ligger stadig over gaveindtægterne i både 2018 og 2019.

Se årsregnskabet for 2021

Pænt resultat i 2020

Promissios årsregnskab for 2020 viser et overskud efter henlæggelser er på 133.046 kr. De samlede indtægter for 2020 er på i alt 9.569.945 kr. (mod 8.185.452 kr. i 2019). Den store stigning - endda i et coronaår - skyldes færdiggørelsen af byggeriet af ressourcecentret Mana Galataa i Robe, Etiopien, hvor en stor sum blev aktiveret fra henlæggelse. Dog var der en markant stiging i gaveindtægter på 388.111 kr. før særindsamlinger i forhold til 2019.

Se årsregnskabet for 2020

Pænt resultat i 2019

Promissios årsregnskab for 2019 viser et overskud på 16.449 kr. De samlede indtægter for 2019 er på i alt 8.146.652 kr. (mod 7.290.484 kr. i 2018). Stigningen i indtægter skyldes især større overskud fra genbrug, større projektindsamlinger og en større overførsel fra arvefonden til forøget aktivitet.

Se årsregnskabet for 2019

Underskud i 2018

Promissios årsregnskab for 2018 viser et underskud på 154.117 kr. De samlede indtægter for 2018 er på i alt 7.290.484 kr. (mod 8.193.433 kr. i 2017). Faldet i indtægter skyldes særligt et fald i indtægter fra genbrug og færre tilskud. I 2018 modtog vi 395.000 kr. fra genbrug (mod 546.500 kr. i 2017).

Se årsregnskabet for 2018 (inklusive indsamling via hjemmeside og MobilePay)

Underskud i 2017

Promissios årsregnskab for 2017 viser et underskud på 264.805 kr. De samlede indtægter for 2017 er på i alt 8.193.433 kr. (mod 8.729.926 kr. i 2016). Faldet i indtægter skyldes særligt et fald i indtægter fra genbrug. I 2017 modtog vi 546.500 kr. fra genbrug (mod 735.500 kr. i 2016).

Se årsregnskabet for 2017 (inklusive indsamling via hjemmeside og MobilePay)

Pænt resultat i 2016

Promissios årsregnskab for 2016 viser et overskud på 46.430 kr. før henlæggelser af gaver øremærket til senere anvendelse. Da der ingen henlæggelser var ender årsregnskabet på ovenstående overskud.

Se årsregnskabet for 2016 (inklusive indsamling via hjemmeside og MobilePay) 

Pænt resultat i 2015

Promissios årsregnskab for 2015 viser et overskud på 38.901 kr. før henlæggelser af gaver øremærket til senere anvendelse. Efter henlæggelser er resultatet et underskud på 64.859 kr.

Hovedårsagen til et godt resultat på trods af færre gaver og bidrag end der var budgetteret med i 2015, er at det ikke lykkedes at finde og udsende et missionærpar til Liberia som planlagt.

Se årsregnskabet for 2015 (inklusive indsamling via hjemmeside og MobilePay)

Pænt overskud i 2014

Promissios årsregnskab for 2014 viser et overskud på 481.966 kr. før henlæggelser af gaver  der er øremærket til formål i Etiopien og Liberia, og som først anvendes senere. Efter henlæggelser er overskuddet på 353.245 kr.

Overskuddet skyldes god opbakning fra givere og genbrugsbutikker og især at årets udgifter blev mindre end der var budgetteret med, blandt andet i Etiopien og Danmark.

Se årsregnskabet for 2014 (inkl. indsamling via hjemmesiden)

Før den 15. maj 2014 hed Promissio: Dansk Ethioper Mission (DEM).