Etiopien og kirken udfordrer og imponerer

Mødet med det afrikanske land og Mekane Yesus-kirkens arbejde gav stof til eftertanke og inspiration for de af Promissios bestyrelsesmedlemmer og ansatte, som besøgte Etiopien i perioden, hvor november blev til december i 2023.

Af Rolf W. Jørgensen, skribent

Hovedparten af Promissios bestyrelse, tre ansatte og en håndfuld selvbetalende ægtefæller var med på rejsen til det store østafrikanske land, hvor de havde lejlighed til at mødes med ledere og medarbejdere og få et førstehåndsindtryk af kirkens vidtforgrenede arbejde og nogle af de projekter, som danske givere bidrager til, når de sender gaver til arbejdet.

Vi har talt med tre af deltagerne, som ikke tidligere havde været i Etiopien: Søren Fibiger Olesen og Jakob Olsen fra bestyrelsen samt Per Bøndergaard, der tiltrådte som sekretariatsleder 1. oktober.

»Det var mit første besøg på det afrikanske kontinent, og det var en fantastisk oplevelse, som kommer til at fylde i lang tid fremover. Dels på grund af mødet med vores egne missionærer og dem, vi arbejder sammen med; dels på grund af mødet med landet og kulturen,« siger Per Bøndergaard og fortsætter:

»Det er nogle utroligt engagerede mennesker, vi samarbejder med. Folkene i Mekane Yesus-kirken brænder virkeligt for at fortælle om Jesus, og kirken vokser så hurtigt, at de ikke rigtig ved, hvor mange de er. Det officielle tal er 12 millioner.«

Også Jakob Olesen fra bestyrelsen hæfter sig ved mødet med befolkningen og deres tilgang til tingene:

»Det er på mange måder meget lavpraktisk. De formår at få meget ud af lidt, og deres frimodighed er bemærkelsesværdig. Jeg synes det var fantastisk at møde folkene bag Win Souls for God og høre, hvordan de startede i det små med et par unge fyre, der havde en vision. Og i dag er det kæmpestort med både Deborah Center som hjælper kvinder ud af prostitution, et center, hvor de bespiser og uddanner folk, og en skole, hvor de også hjælper børn med at undgå børnearbejde.«

Syn for det missionale

Mekane Yesus-kirkens fokus satte tanker i gang hos Søren Fibiger Olesen, der er næstformand for Promissio. Han fortæller:

»Kirken er helt fantastisk i forhold til dens syn for bønsfællesskab og det missionale. Jeg er imponeret af, hvor bevidste de er om, at arbejdet drives af bøn. Det er en læring, jeg tager med mig hjem!«

»Jeg spørger også mig selv, om vi er kommet til det punkt, hvor vi i højere grad skal lære? Vi har i mange år sendt mennesker til Etiopien for at give dem noget – men er vi nu der, hvor det i højere grad er dem, som skal sende nogle til os for at lære os at være kirke og kristne? Det blev meget tydeligt for både min hustru og mig, at de har en brand for evangeliet, og at de gør nogle ting, som vi i vores velnærede kristendom måske har glemt!«

En anden vinkel på mission tiltrak sig Jakob Olsens opmærksomhed:

»For at en ny menighed kan blive anerkendt i kirken, skal den først være i mission. Det tror jeg, vi kan lære noget af. Vi er ikke kirke for os selv. Vi må hele tiden være på vej ud til flere - også i Danmark. Det vil jeg gerne støtte, for det er kernen af, hvad vi er sat i verden for som missionsselskab.«

Per Bøndergaard blev udfordret i byen Robe:
»Det er et svært område at være i, fordi der er 90 procent muslimer, men alligevel driver de kristne skole og kirke ude på gaden. Det er fantastisk at de tør det, og de gør det endda med frimodighed. Den slags bliver jeg udfordret af, for her til lands bliver vi hverken sat i fængsel eller overfaldet på grund af vores tro. Tænk, hvis vi turde stille os ud på gaden!«

Økonomiske udfordringer

Tur-deltagerne blev bekræftet i, at Promissios fokus de senere år har været helt rigtigt, når det gælder projektstøtte og teologisk opgradering, for det er fortsat det, Mekane Yesus-kirken efterspørger.

»Den store bekymring er, hvordan vi som dansk missionsselskab skaffer endnu flere midler til de behov, vi ser og hører om,« siger Søren Fibiger Olesen.

»Det koster mange penge at drive teologisk undervisning og investere i projekterne, og udfordringen er, hvordan vi får øget fundraisingen, så vi kan hjælpe endnu mere.«

Jakob Olsen runder af: »De får mindre for pengene end tidligere, for inflationen har også ramt Etiopien. Derfor skal vi kigge efter, hvor vi får mest for pengene, for Promissio har jo ikke ubegrænsede midler.«

Bragt første gang i Promissio-bladet #1 2024