Alle skal kende Bibelen

- Derfor ønsker jeg at alle skal have mulighed for at gå på bibelskole, siger Tesso Kediro fra bibelskolen i Dodola, Etiopien.

Tesso Kediro er leder af bibelskolen i Dodola der uddanner evangelister til Mekane Yesus Kirkens Wabe Batu Synode i Sydetiopien.

Tessa fortæller at han ønsker at alle der har lyst til at gå på bibelskolen, skal kunne det. Visionen er at alle skal kende Bibelen og dens budskab. Islam er stærkt repræsenteret i Dodola og endnu mere i området øst for byen, i Østbale der grænser op mod Somalia. Børn oplæres i islam helt fra barns ben, for at muslimernes vision om helt at overtage Dodola og Bale kan opfyldes.

Tessa har en langsigtet vision om at højne bibelskolens niveau.

Læs mere

3. december 2014