Styrk kvinder og børn

Mange kvinder og børn i Sydetiopien oplever diskrimination.

Ifølge traditionel kultur i Sydetiopien er kvinder og mænd ikke lige, og kvinder har ingen medbestemmelse. Det medfører blandt andet, at kvinder ikke har råderet over egne tjente penge eller medbestemmelse i kirkens beslutninger eller det øvrige menighedsarbejde i kirkerne.

Mekane Yesus-kirken arbejder for at ændre denne kultur. Kirkens kvindeafdeling afholder kurser henvendt til kvinder og mænd. Disse kurser bygger på Bibelens ord om, at Gud har skabt mennesket i sit billede, og at alle derfor fortjener at blive respekteret. Det ændrer ikke kun mændenes syn på kvinderne, men også kvindernes syn på sig selv.

Se videoen og få et indblik i et lignende Danida-projekt, som vi har afviklet sammen med Wabe Batu-synodens udviklingsafdeling.

 

Det sker

  • Wabe Batu-synoden afholder i 2024 workshops om lighed mellem mænd og kvinder.
  • Kirkens indsats har medvirket til øget inklusion af kvinder i kirkearbejdet og forandrede kønsroller i flere familier.
  • Promissio og Wabe Batu-synoden driver fra 2023 til 2026 sideløbende to Danida-finansierede udviklingsprojekter medsamme formål, der er fordelt mellem Asasa-, Nensabo- og Dawe Serar-distrikterne.

Giv en gave til projektet

  • Giv en engangsgave med kort nedenfor
  • Bliv fastgiver til projektet nedenfor
  • Giv en gave med MobilePay til 20848 (skriv projektnummer 7953, adresse og CPR-nummer for fradrag).

 

Relaterede artikler

»På baggrund af den viden jeg har fået med mig fra undervisningen, vil jeg gå foran – som et forbillede for kvinderne i kirken og i området – i at skabe fred, når der er konflikter i kirken eller i samfundet. Må Herren hjælpe mig!«

Bertukan fra Kalo Provsti