Styrk kvinder og børn

Omskærelse og menneskehandel er skæbnen for mange kvinder og børn i Sydetiopien.

Ifølge traditionel kultur i Sydetiopien er kvinder og mænd ikke lige, og kvinder har ingen medbestemmelse. Det medfører blandt andet, at piger bliver omskåret under fordækte forhold, og at kvinder bliver ofre for menneskehandel. Derudover tvinger fattigdom mange til at udleje deres børn som arbejdskraft for at tjene til dagen og vejen.

Mekane Yesus-kirken arbejder for at ændre denne kultur. Kirkens kvindeafdeling afholder kurser henvendt til kvinder og mænd. Disse kurser bygger på Bibelens ord om, at Gud har skabt mennesket i sit billede, og at alle derfor fortjener at blive respekteret. Det ændrer ikke kun mændenes syn på kvinderne, men også kvindernes syn på sig selv.

Se videoen og få et indblik i et lignende Danida-projekt, som vi har afviklet sammen med Wabe Batu-synodens udviklingsafdeling.

 

Det sker

  • Wabe Batu-synoden afholder i 2023 workshops om lighed mellem mænd og kvinder.
  • Kirkens indsats har medvirket til et fald i omskærelse af piger, øget inklusion af kvinder i kirkearbejdet og forandrede kønsroller i flere familier.
  • Promissio og Wabe Batu-synoden driver fra 2021-2023 sideløbende et Danida-finansieret udviklingsprojekt i Nensabo distrikt med samme formål. 

Giv en gave til projektet

  • Giv en engangsgave med kort nedenfor
  • Bliv fastgiver til projektet nedenfor
  • Giv en gave med MobilePay til 20848 (skriv projektnummer 7953, adresse og CPR-nummer for fradrag).

 

Relaterede artikler

»På baggrund af den viden jeg har fået med mig fra undervisningen, vil jeg gå foran – som et forbillede for kvinderne i kirken og i området – i at skabe fred, når der er konflikter i kirken eller i samfundet. Må Herren hjælpe mig!«

Bertukan fra Kalo Provsti