Præsidentvalg, nyt land og nye missionærer: Bedelisten 2017 er ude

Bedelisten for foråret 2017 kan nu downloades fra hjemmesiden.

Bøn om processen med at starte arbejde i et nyt land, kaldelsen af nye missionærer til arbejdet i Afrika og præsidentvalget i Liberia er kun nogen af de ting, der indgår i bedelisten for foråret 2017.

"Jeg er blevet glad for den tålmodige og udholdende bøn. Både alene og i fællesskab. Men jeg øver mig i at tro på, at Gud lytter, og at det gør en kæmpe forskel, når jeg siger til Gud, hvad jeg inderst inde føler. Det er lidt på samme måde, som når en ven betror sig til mig – så vokser vores venskab, og vores relation bliver endnu stærkere, fordi der bliver sat ord på noget vigtigt," fortæller Promissio-missionær Anders Møberg til Indre Missions Tidende.

Vi tror ligesom Anders på, at bøn forandrer den bedende, og at bøn forandrer verden.

Bøn bærer Promissios arbejde. Uden forbøn ville arbejdet være nyttesløst. Vi spørger, om du vil bede sammen med os. Bede for, at vi alle må få mod og lyst til at fortælle andre om Jesus, så evangeliet når ud til alle. At vi med hjerte, mund og hænder må være Guds redskaber til at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus!

Brug bedelisten, og bliv inspireret til forbøn for konkrete dele af Guds arbejde i verden.