Nye relationer prikles af nuværende

”Alt er relativt”, hører vi ofte, men det er en selvmodsigelse fordi sætningen afviser absolutte sandheder, og det er netop en absolut sandhed sætningen påstår! 

Danmark Promissio

Men på en måde kan vi måske godt sige at alt det vigtigste for et menneske er relationer! Hvis alt andet bliver taget fra os, er relationer til andre mennesker stadig vigtige. Ultimativt er min relation til Jesus i mit sidste minut på jorden afgørende for resten af evigheden – og i det kristne verdensbillede er der ikke noget vigtigere formål end at være i en sund relation med Gud.

Relationer er også afgørende for Promissio. Vi har et formål, og uden relationer mellem fællesskabet og de kirker vi samarbejder med, vil formålet ikke kunne nås, og de udsendte medarbejdere ville ikke kunne trives i tjenesten.

Men for at Promissio kan være et fællesskab som kan få relationer til andre, må Promissio i sig selv være et fællesskab – og et fællesskab består af mennesker i relation med hinanden.

Med andre ord er det afgørende for Promissios formål at der er en flok af kristne i Danmark som lever og beder med og selvfølgelig også giver til arbejdet – mennesker med forskellige evner og interesser med en relation til formålet på den ene eller anden måde.

De seneste år er antallet af mennesker i en giverrelation faldet, og derfor har Promissio brug for nye relationer, og hvordan får vi så det?

Jeg tror at det er afgørende at forstå at Promissio kun får nye relationer gennem et tydeligt formål, og at de nuværende gode relationer prikler dem – at du er med til at give idéen videre så Promissio får nye relationer og dermed kan fortsætte arbejdet med at nå formålet. Hvis vi får mange nye relationer, så kan vi i fællesskab gå efter større mål – vi vil mission med hjerte, mund og hænder.