Fundament for fremtiden

Kirken i Liberia har brug for uddannede medarbejdere og et sundt, teologisk fundament for de kristne.

De sidste 30 år har været meget turbulente for Liberia, som har lidt under borgerkrig og ebolaepidemi. Den turbulente tid har også sat sine spor i kirken. Mange har mistet fodfæstet i den lutherske lære og ved ikke, hvad deres tro bygger på. Det fører nemt til vranglære og forvirring, og de kristne har brug for at få fast fundament under fødderne.

Uddanner nye medarbejdere

Kirkens teologiske uddannelsescenter i Totota uddanner evangelister og diakoner. Uddannelsen er bygget op med fire moduler over to år. Et modul er på ni uger, og resten af tiden kan studenterne passe deres arbejde og prøve kræfter med det, de har lært, i menigheden. Cand.theol. Thomas Kofoed Nedergaard underviser i Totota i luthersk teologi og hjælper til med at skabe fundament for kirkens medarbejdere.

Det gør Promissio og Den Lutherske Kirke i Liberia

  • Kirkens teologiske uddannelsescenter i Totota underviser præster i luthersk teologi og uddanner evangelister og diakoner.
  • Promissio har udsendt missionær Thomas Kofoed Nedergaard som underviser til uddannelsescentret.
  • Promissio støtter projektet med 100.000 kr. i 2018, foruden missionærløn.

Giv en gave til projektet

Giv en éngangsgave med kort eller bliv fastgiver til projektet nedenfor eller giv en gave med MobilePay til 20848 (skriv projektnummer 7966, adresse og CPR-nummer for fradrag).

Relaterede artikler

Vidste du, at ... ?

Præsterne i Den Lutherske Kirke uddannes på et teologistudium drevet af Metodistkirken. Derfor udbyder uddannelsescentret i Totota hvert år i august et ni-ugers kursus i luthersk teologi til alle nyuddannede lutherske præster. Det giver dem et sikkert fundament i den lutherske lære.