Fundament for fremtiden

Kirken i Liberia har brug for uddannede medarbejdere og et sundt, teologisk fundament for de kristne.

Liberia har en turbulent fortid med borgerkrig og statskup, og den turbulente fortid har også sat sine spor i kirken. Mange har mistet deres trosfundament, og har ikke længere et sikkert fodfæste i den lutherske lære. Det kan nemt føre til vranglære og forvirring. De kristne har brug for støtte og oplæring i den lutherske lære for
at blive funderet i deres tro igen.

Kirkens afdeling for mission, evangelisation og diakoni sætter derfor ind for at oplære og videreuddanne evangelister i 2024. Samtidig uddannes der evangelister og diakoner på kirkens teologiske uddannelsescenter i Totota.

Det sker

  • Den Lutherske Kirke i Liberia oplærer 50 nye evangelister gennem et 10-dages intensivt kursus i 2024.
  • Den Lutherske Kirke i Liberia følger op på og videreuddanner 32 evangelister fra Den Lutherske Kirke i Guinea.
  • Kirkens teologiske uddannelsescenter i Totota (LTB-LLMTC) uddanner evangelister og diakoner.
  • LTB-LLMTC underviser teologer i luthersk teologi og afholder efteruddannelseskurser for præster og diakoner.

Giv en gave til projektet

  • Giv en engangsgave med kort nedenfor
  • Bliv fastgiver til projektet nedenfor
  • Giv en gave med MobilePay til 20848 (skriv projektnummer 7966, adresse og CPR-nummer for fradrag).

Relaterede artikler

Vidste du, at ... ?

Præsterne i Den Lutherske Kirke uddannes på et teologistudium drevet af Metodistkirken. Derfor udbyder uddannelsescentret i Totota hvert år i august et ni-ugers kursus i luthersk teologi til alle nyuddannede lutherske præster. Det giver dem et sikkert fundament i den lutherske lære.