Vi har sat kursen

Vi mennesker har brug for en retning, hvis vi skal gå sammen, og derfor har vi arbejdet med retningen for Promissio de næste fem år.

Helt grundlæggende arbejder Promissio med på Guds mission, for evangeliet skal bringes til mennesker – og det skal bringes til hele mennesket.

Midt i den overordnede opgave er det vigtigt for os mennesker, at vi er klar over, hvilken retning vi er på vej i. Vi må have nogle sætninger, som kan guide os, når vi skal drøfte opgaverne – det kan både være i situationer som er lige ud ad landevejen, og i de svære situationer, hvor vi ikke lige ser nogen indlysende løsning af situationen.

Vi har nu formuleret to visioner og nogle fokusområder for de kommende fem år, men vi begyndte ikke på bar bund. Vi har flere punkter fra den gamle plan, som stadig er vigtige, men i løbet af den seneste periode
har vi også opdaget nye opgaver, som skal have plads i visionen. Med andre ord er der både genbrug og nye tiltag i visionsplanen for 2025.

For eksempel ser vi det stadig som en nødvendighed for støtten til partnerkirkernes mission, at vi har udsendte medarbejdere hos dem. Det har stor værdi for partnerne og vores samarbejde. Vi vil også fortsat have fokus på undervisning og oplæring samt fokus på at nå det hele menneske med evangeliet – det vil sige både hjælpearbejde og evangelisation.

Vi drømmer også fortsat om at kunne inspirere og udruste kristne i Danmark til at arbejde i international mission. I bund og grund er Guds mission ikke forskellig i Afrika eller Danmark, men der er nogle særlige udfordringer, der gør sig gældende, når man arbejder med international
mission. Vi vil fortsat gerne udfordre kristne i Danmark, så de får lyst til at være med i det arbejde – uanset om det er som missionærer, volontører, givere, frivillige, forbedere, ja der er mange forskellige muligheder i international mission.

Et nyt fokusområde bliver arbejde blandt migranter i Danmark. Der bor en
del mennesker fra Etiopien og Eritrea i Danmark, som vi allerede har et vist
kendskab til, og her ønsker vi at øge samarbejdet. (Der er ikke så mange fra Liberia i Danmark). Det ligger i tråd med, at mange har været udsendt eller på tur til Afrika gennem Promissio, og vi vil gerne give dem mulighed for at være med i et tværkulturelt arbejde, når de kommer hjem derfra.

Alt i alt har vi nu en solid ”Plan 2025”, hvor vi fokuserer både på at støtte
partnerkirkens arbejde i Etiopien og Liberia og fokuserer på at inspirere og udruste kristne i Danmark til international mission.