Promissio #3 2017

Artikler:

 

Udviklingsprojekter demonstrerer Guds kærlighed
Den kirkelige forankring bidrager med noget helt særligt i udviklingsarbejdet.

Kirken kæmper for HIV- og AIDS-ramte i Liberia
HIV og AIDS er tabubelagte sygdomme i Liberia, men Den Lutherske Kirke har taget kampen op og gjort en forskel for de smittede.

Ingen vand, ingen morgen
Dagsturen til Dawe Serar i det syd-østlige Etiopien og mødet med de lokale repræsentanter gjorde stort indtryk på Simon S. Kristensen.

God grobund for fremgangsteologi i Afrika
I både Liberia og Etiopien er der en udbredt tro på, at Gud kan give et godt helbred og økonomisk fremgang.

Eksport af teologisk undervisning
Undervisningen på teologiske uddannelser påvirker, i hvilken retning kirkens teologi bevæger sig. Promissio er med til at sætte retning ved at udsende lærere.

Fremgangsteologien hænger sammen med den amerikanske drøm
Fremgangsteologien trives i Afrika, fordi den ligner traditionel afrikansk religion, og fordi den får mennesker til at føle sig set og hørt med netop deres problemer - og fordi den lover fremgang.

"Gud interesserer sig for alle områder af vores liv"
Clement Dachet ser et behov for, at vi tænker vores åndelige og fysiske verden mere sammen, så Gud kan få indflydelse på alle dele af vores liv - og ikke kun være noget, vi bruger om søndagen.

Find et menneske, du kan opmuntre
Sprogskolen, Joint Language School, arbejder ud fra en indlæringsmetode, der tager udgangspunkt i relationer.