Urbane udfordringer

Promissio arbejder med på udfordringerne ved kirkens arbejde i storbyer.

Etiopiens hovedstad tæller cirka 5 millioner mennesker. Det er ikke mange færre end hele Danmarks befolkning. Det betyder, at byen rummer en meget stor alsidighed, og at tilflyttere fra hele Etiopien - og hele verden - medbringer forskellige sprog og kulturer.

Det udfordrer Mekane Yesus-kirken, som i mange år har været en "landkirke" med homogene kulturer. By-synoden står nu over for den store opgave at måtte tilpasse sig situationen i metropolen, og Promissio ønsker at sparre og støtte kirken i sine urbane udfordringer.

Læs mere og støt

Vil du vide mere om, hvordan urbane udfordringer ser ud i praksis eller støtte arbejdet? Vælg et af følgende projekter: