International kongres om sproglæring i USA

I april tog rektor for sprogskolen i Addis Ababa, Mulguetta Demissie og jeg til Colorado i USA for at deltage på den 9. internationale kongres om sproglæring. Jeg har deltaget på kongressen flere gange før, og det var godt at have Mulugetta med, som bidrog med meget godt og oplevede sin første omgang sne!

Det havde sneet dagen før vi kom, flyet blev aflyst og det var som at køre gennem et julekort da vi endelig skulle op i bjergene. Stedet kongressen blev holdt var YMCA in the Rockies, altså oppe i Rocky Mountains, et aldeles nydeligt sted ca. 2.500 meter over havet.

90 deltagere fra hele verden havde fundet vejen dertil, de fleste var nordamerikanere som arbejder med sproglæring internationalt, men der var også et par ”udlændinge”, deriblandt os! Et af højdepunkterne for os var at Greg og Angela Thomson var der, ægteparret som har udviklet den metode, vi bruger på sprogskolen, The Growing Participator Approach (GPA). Vi fik god tid sammen med dem, og fik også lyttet til et par af Gregs præsentationer. Da han hørte at vi ved sprogskolen nu også udruster etiopiske evangelister og pastorer, mindede han os om hvad han havde sagt til os da de var i Etiopien med et af deres kurser i 2009. Han havde dengang haft et syn, eller en vision, om at vi en dag kom til at gå videre end bare til at udruste indkommende, udenlandske missionærer. At vi kom til at blive en del af den bevægelse af missionærer fra syd til nord som vi nu ser ske. Jeg havde glemt det hele, men det var trosstyrkende at se at det er netop det vi gør i dag! Vi fik også tid til at tale om forskellige tekniske og praktiske forhold ved GPA, ting som kan hjælpe vores stab til at arbejde bedre og mere effektivt.

Både Mulugetta og jeg havde hver vores præsentation om noget af det, der sker på sprogskolen. Vi havde også en præsentation sammen om hvordan vi nu også udruster etiopiske kristne i tværkulturelt arbejde. Det er spændende at se at flere og flere er blevet opmærksomme på hvad GPA er, og at mange er begyndt at bruge metoden. Der er også blevet større opmærksomhed på at tyngden af missionærer flytter sig fra stort set kun at komme fra vestlige lande til nu at komme fra Afrika, Asien og Latin Amerika. Dermed var dette taget med i programmet i år med forskellige præsentationer og diskussioner. 

Desuden fik vi mødt mange som arbejder med forberedelseskurser for missionærer, såkaldte pre-field, eller pre-departure kurser, og vi håber på at kunne udveksle idéer og oplæg med disse i fremtiden. Særlig fra Sydamerika er der tusindvis af missionærer, der er klar til at rejse ud til resten af verden, en spændende udvikling!

Også i år var bibeltimerne ved Steve Sweatman som er leder for Mission Training International (MTI), i Colorado Springs. Det er MTI, der arrangerer kongressen, og som selv driver pre-field kurser for hundredvis af missionærer hvert år. Også i år handlede det om at hvile i Gud. Steve har set alt for mange kristne arbejdere brænde ud i tjenesten for Gud, og som psykolog har han forsket meget i hvad videnskaben siger og hvad Guds eget ord siger. Nu viser videnskaben det, som Bibelen har undervist i alle år, at der særligt er tre ting mennesker må praktisere for at have det godt, for at ”blomstre”: hvile, taknemlighed og at tjene andre. Men samtidig er det vigtigt at vi som kristne ikke bare ser dette som en praksis, men at det drejer sig om en person, nemlig Jesus. I Joh 5,39 siger Jesus, at vi skal komme til Ham for at få liv, derfor er det ved Jesu fødder vi lærer dette.

Hvile er at opgive at kæmpe på egen hånd, og det gør vi bedst når vi hviler helt og holdent i Gud, ikke i os selv. Han. som inviterer os til at kaste alle vores problemer over til Ham, lægge vores sten og byrder som tynger os, hvad enten det er mennesker eller opgaver som ligger tungt på os. Samt at praktisere sabbatten; at vi sætter en dag af til at genoplades åndeligt og fysisk.

Taknemlighed er at lægge mærke til de små gode ting i livet, som Gud har givet os, sætte farten ned således at vi faktisk mærker og sætter pris på det og dem, som er omkring os. Og at fortælle mennesker rundt om os, at vi er glade for dem, at vi sætter pris på dem. Og ved at tænke mere på det, vi har modtaget end på det, vi har opnået.

At tjene andre er ikke noget vi bliver opmuntret til i vores kultur længere; det handler mest om at have det godt selv. Men at tjene andre betyder at vi prøver at gøre livet bedre for andre. Samtidig skal man passe på sig selv, ikke at gå for langt, da det kan lede til at vi bliver overvældet og udbrændt. I det hele taget mange gode tanker fra Guds ord at tage med sig videre!

Besøg hos Mission Training International (MTI)

Efter kongressen fik vi besøgt MTI, og fik en rundvisning på centeret. Det var et utrolig velorganiseret og imponerende sted. MTI blev etableret i 1954 og modtager hvert år ca. 1.200 missionærer fra 150 forskellige missionsorganisationer i USA. De hverken rekrutterer eller sender missionærer selv, men er kun et træningscenter. Således har de som kriterier at dem, der skal på kursus allerede skal have haft erfaring i en anden kultur i 2-6 måneder, samt at de skal arbejde som missionærer i minimum 3-4 år.

Det som nok imponerede os mest var, hvordan de også inkluderede børnene i missionærfamilier i trænings-oplægget. Børnene var delt ind i fem forskellige aldersgrupper, og i hver gruppe lærte de parallelt det samme som de voksne, bare på deres eget niveau. Dermed har hele familien en fælles baggrund, et fælles sprog for at kunne diskutere ting, som måtte dukke op, mens de er udsendt.

Desuden har alle, som arbejder ved centeret, tværkulturel erfaring, så at de ved, hvad det vil sige at rykkes op med rod fra egen kultur og plantes om i en ny kultur med nyt sprog osv. De har set vigtigheden af at tage sig godt af missionærer, når de returnerer efter endt tjeneste, de har såkaldte Re-entry kurser, igen både for børn og voksne.

Vi fik også en god snak med Steve Sweatman, præsidenten. Han havde først ikke forstået hvem vi var eller hvad hensigten med mødet var, bare at det var nogen fra Etiopien som ville møde ham. Da han så hørte hvad vi lavede med sprogskolen, og særligt delen om at vi udruster etiopiske kristne i interkulturel tjeneste, hoppede han næsten op af stolen og udbrød: ”I syv år har vor bestyrelse bedt om i hvilken retning vi skal gå, og hvem vi kan være med til at arbejde sammen med på et andet kontinent. Dette er bønnesvar!!” De har nemlig ikke noget formelt partnerskab med nogen, men ser deres opgave i at kommunikere, dele erfaringer, deltage i hvad andre allerede gør. Så nu får vi se, og vi er begyndt at bede over hvilken form og retning et evt. samarbejde kan tage.

Nyt fra skolen

Sidste fredag i maj siden tog vi afsked med nogen af vores bestyrelsesmedlemmer, deriblandt Ruth Osmundsen fra Danmark, tidligere Promissio-missionær, som har været bestyrelsesformand i mange år. Hun har været en vigtig brik i forhandlingerne med kirken, når det handlede om at skaffe os et stykke land, vi kunne bygge sprogskolen på, og vi kommer til at savne hendes mange gode bidrag, når hun nu rejser til andre opgaver! Anders Møberg fra Promissio fortsætter i bestyrelsen. Samme dag var der dimission for 15 studenter fra sprogskolen, så vi slog de to ting sammen og spiste dejlig kage i tepausen (billeder nedenfor).

Mandag den 6. juni begyndte et 8 ugers sommerkursus, og ugen inden var skolen lukket for en uges ferie. Men da jeg tager min ferie i Norge senere i sommer, arbejdede jeg i denne uge, og det var godt at have lidt ro på gangene! Vi begynder med 41 nye og gamle studerende, og så tager vi et nyt hold ind den 20. juni med op til 7 nye.

Mange ting at være taknemlig over, mange at tjene, og så skal vi bare huske at hvile i Gud med det hele!

Tags