Skolehjælp til forældreløse børn

Den Lutherske Kirke i Liberia giver verdens svageste hjælp til en bedre fremtid.

I Liberia har mange børn mistet deres forældre til aids eller ebola. Disse børn bliver ofte afvist af familien og lever et liv på samfundets bund, og uden uddannelse er der intet håb for fremtiden.

Liberia-komiteen i Gjern finansierer projektet, som formidles og forvaltes af Promissio og Den Lutherske Kirke i Liberia. Vi støtter en række forældreløse børn med mad, skolepenge, uniformer og skolematerialer. Børnene kan derved opnå en studentereksamen og gå en lysere fremtid i møde.

Det sker

  • Ca. 150 elever er omfattet af projektet, heraf en mindre gruppe på en videregående uddannelse.
  • I 2024 arbejdes der på at få gennemført anbefalinger på baggrund af evaluering af projektet i 2023.
  • Den Lutherske Kirke i Liberia screener og udvælger børnene, så de, der har størst behov, får hjælp. Igennem udvælgelsen sikres også en ligelig kønsfordeling.
  • Dedikerede frivillige i Gjern finansierer projektet ved at samle ind i Danmark - med støtte fra Promissio og Den Lutherske Kirke i Liberia.
  • Læs mere om Liberia-komiteens arbejde på liberiaprojektet.dk

Giv en gave til projektet

  • Giv en engangsgave med kort nedenfor
  • Bliv fastgiver til projektet nedenfor
  • Giv en gave med MobilePay til 20848 (skriv projektnummer 7913adresse og CPR-nummer for fradrag).

 

Relaterede artikler

»Jeg takker Gud for jer. Igennem jer har Gud hjulpet en masse børn. Jeg beder altid for dem, der støtter os – de er i mit hjerte. Jeg beder også om, at de fortsat vil støtte, så andre børn kan få samme hjælp, som jeg har fået.«

- Marcus K. Doe, ung mand uddannet gennem projektet