En særlig indsats bidrager til at få folk tilbage til kirkerne i Liberia

Et kursus for evangelister og præster bidrog til, at folk kom tilbage i Den Lutherske Kirkes menigheder i Liberia, og kurset gav også viden og værktøjer, som deltagerne har gavn af i andre dele af kirkens arbejde.

Af Simon S. Kristensen, koordinator for international mission, og Rikke Thomassen, journalist

Hvordan får vi folk tilbage i kirkerne i Liberia? Det var det store spørgsmål, efter at coronavirus lukkede mange af landets aktiviteter – og dermed også kirkerne – ned. For da Liberia langsomt åbnede op igen, kom folk ikke tilbage i kirkerne i samme omfang som før pandemien.

Ud over at liberianerne dermed gik glip af forkyndelse og det kristne fællesskab, pressede det også økonomien i Den Lutherske Kirkes menigheder, fordi en stor del af indtægterne kommer fra indsamling i forbindelse med gudstjenesterne.

Præster, evangelister og andre ansatte får i forvejen ikke nogen høj løn, og situationen var fortvivlende for både de ansatte og Den Lutherske Kirke som helhed.

Derfor ønskede kirken at gøre en særlig indsats for at få folk tilbage i menighederne, og i foråret 2021 støttede Promissio et tredages kursus for evangelister og præster fra Monrovia Provsti (hovedstaden) og syv pastorater rundt i landet. Efter kurset blev der inviteret til en møderække i hvert af de syv pastorater tre aftener i træk.

Fornyet liv i kirkerne

Denne indsats gav fornyet liv i kirkerne. Møderne tiltrak folk, og der kom flere og flere fra aften til aften. Det var der dog flere grunde til, fortæller Richard Younge, der er fungerende leder af Den Lutherske Kirkes afdeling for mission, evangelisation og diakoni.

»For det første: Efter hver mødeaften var kirkens vækkelsesteam ude i samfundet for at skabe opmærksomhed om møderne, og de inviterede til de kommende aftener. For det andet begyndte de fleste af vækkelsesmøderne normalt på torsdage, hvilket er midt i ugen, hvor de fleste mennesker i bysamfundene har travlt med deres arbejde og forretning. Flere mennesker deltog derfor i slutningen af ugen, hvor de har fri,« forklarer Richard Younge, som erfarer, at den nye viden, de har fået om evangelisation, bliver brugt.

»De kan bruge den viden, de har fået om forskellige måder at evangelisere på, og de arbejder nu videre med fokus på det, vi kalder ”invitation” og ”tilstedeværelse”. Disse to metoder hjælper faktisk med at tilskynde de fleste af vores medlemmer til at deltage i gudstjenester og kirkerelaterede aktiviteter,« fortæller Richard, som blandt andre har talt med Pastor Kpadebah fra St. Emmanuel Pastorat.

»Pastor Kpadebah fortæller, at der kommer flere til gudstjenesterne. Blandt andet er der kommet tre unge mænd, som er blevet lutherske i forbindelse med vækkelsesmøderne. De er nu engageret i musikken, og mange andre, som har holdt sig væk fra kirken, er nu også begyndt at tage del i kirkens aktiviteter,« fortæller Richard.

Bruger ny viden om evangelisation

Ud over at der kom folk tilbage i kirkerne, oplever kursusdeltagerne også, at de har fået ny viden og nye arbejdsmetoder, som har stor betydning for den måde, de kan udføre deres arbejde på.

De tilbagemeldinger Richard Younge efterfølgende har fået, viser også, at de har formået at implementere den nye viden i deres arbejde. Blandt andet har han fået feedback fra en evangelist fra Good Hope Pastorat, Togbah, som fortæller, at han på kurset har lært, hvordan han kan administrere opgaver i pastoratet i fravær af præsten.

»De fleste evangelister kan nu forberede deres egne prædikener i modsætning til tidligere, hvor de måtte vente på præsterne eller ordinerede diakoner for at hjælpe dem med at forberede deres prædikener,« forklarer Richard.

Han har også fået feedback fra evangelist Sampson S. Onnoh fra Trinity Pastorat, som var meget begejstret for den læring, han fik med fra kurset.

»Den viden, han fik på kurset, har givet ham en ny dynamik i at gennemføre bibelstudier, søndagsskole og endda dåbsog konfirmandundervisning,« fortæller Richard.

Pastor Colley fra Trinity Pastorat har også udtrykt stor tilfredshed med den nye viden og de nye arbejdsmetoder, pastoratets evangelister har fået i forhold til at kunne gennemføre bibelstudie og andet, og han anbefaler at udbrede kurset til andre evangelister i Den Lutherske Kirke.

Udgivet første gang i Promissio-bladet #3 2021.