Vi er i mål med Mana Galataa

Nu begynder arbejdet med at nå visionen med det nye ressourcecenter i Robe, Etiopien.

Byggeriet af Mana Galataa har stået på i over et år, men det er en drøm, som har rumsteret i Promissio længe før det.

Drømmen blev vækket i 2016, og i november 2017 undersøgte vi for første gang, om drømmen kunne blive til virkelighed i Robe, som ligger i Wabe Batu-synodens østlige område.

Lotte Carlsen (på det tidspunkt netværkskoordinator, nu missionær
i Robe) og jeg rejste til Robe for at undersøge mulighederne for at bygge et
ressourcecenter dér. Vi vidste på forhånd, at synoden havde en grund i byen, som kunne være egnet til et ressourcecenter, og vi talte både med synodens folk og medlemmer af den lokale menighed i Robe.

Efter gode samtaler og efterfølgende drøftelser i Promissio blev det besluttet, at vi ville arbejde på at lægge Mana Galataa i Robe – vi vidste selvfølgelig ikke på det tidspunkt, at det blev navnet.

I september 2019 blev grundstenen lagt, og lige før jul i 2020 afleverede
entreprenøren huset til Lotte og Bjarne Carlsen, som derefter kunne rejse på en meget velfortjent juleferie i Danmark. De havde knoklet, og dog var de klar over, at når de kom tilbage til januar, var der stadig meget, der skulle gøres, inden huset var klart til at modtage gæster.

Byggeriet har fulgt mig gennem en stor del af min tid som generalsekretær i
Promissio, og det har både været hårdt og berigende – og virkelig skønt, at det nu står færdigt.

Men vi er ikke i mål med drømmen. For nu begynder realiseringen af alt det
indhold, vi har tænkt os i bygningerne.

Vi ved, at det tre måneder om året skal bruges til unge danskere, der skal
på bibelskole og møde unge i Robe. Vi forventer også, at stedet vil danne
rammen for andre danskere, der rejser til Etiopien med et ønske om at danne relationer med etiopiske kristne brødre og søstre. Det er også planen, at de lokale medarbejdere i Wabe Batu-synoden, kan bruge undervisningslokalerne til deres uddannelse og opbyggelse til tjenesten, og
vi tænker også, at andre organisationer kan leje sig ind i bygningerne.

Vi har masser af ideer, men ved også, at det først er nu, hvor bygningerne står klar, at de levedygtige idéer for alvor kommer på banen. Fremtiden vil vise, hvad Gud vil velsigne kirken og Promissio med gennem Mana Galataa.