Indkaldelse til årsmødet 2016

Hermed indkaldes til Promissios årsmøde lørdag den 2. april 2016 i Klippen, Øster Snede. 

Årsmødeforhandlingerne med dagsorden efter Vedtægter for Promissio foregår om formiddagen, og der skal vælges to medlemmer og en suppleant til Promissios bestyrelse. Roar Steffensen og Simon Nielsen er villige til genvalg.

Kandidater til bestyrelsesvalget anmeldes til sekretariatet af mindst ti medlemmer senest den 19. februar 2016. Kandidater og stillere skal være medlem af Promissio og have betalt kontingent for 2016 senest den 19. februar. Opstillingsliste og vedtægter fås på sekretariatet.

Stemmeret på årsmødet har medlemmer som i 2016 har betalt medlemskontingent senest den 2. februar.

Forslag til behandling på årsmødet skal sendes skriftligt til sekretariatet senest den 19. februar 2016. Program med dagsorden for årsmødeforhandlingerne sendes direkte til alle medlemmer. 

1. december 2015