Tre skoler i Liberia har fået bøger og bogskabe

Eleverne i 1.-3. klasse på tre af Den Lutherske Kirkes skoler i Liberia kan nu fordybe sig i deres helt egne bøger – til stor glæde for både børn og lærere.

Af Elisabeth Poulsen, missionær i Liberia

Kan du forestille dig en skole uden bøger? Nej, vel? Men det er virkeligheden for langt de fleste skolebørn i Liberia.

Derfor satte jeg i 2020 et projekt i gang med bøger og bogskabe til Den Luthersk Kirkes Skoler i Liberia. (Det kan du læse mere om i denne artikel).

Desværre spændte coronavirus ben for projektet, fordi kirkens skoler lukkede ned, men nu er der åbnet op igen, og derfor har jeg været på rundtur med bogskabe til de første tre skoler. Her er bøgerne og skabet en kærkommen gave, der vækker stor glæde både hos børnene og lærerne.

Bøger og bogskabe er en del af et læseforløb

På skolerne bliver bogskabet og bøgerne en del af et læseforløb med eleverne i 1.-3. klasse. Skoleinspektørerne og jeg underskriver en aftale om et læseforløb, der i første omgang løber over tre måneder, og som derefter evalueres, justeres og forlænges.

Læseforløbet går ud på, at eleverne tre gange om ugen læser i tyve minutter i første time. Efter nogle uger får læreren nogle opgaver, jeg har udformet, og som bidrager til, at de kan arbejde mere i dybden med en tekst sammen med eleverne. Til sidst i forløbet vil eleverne kunne vælge imellem forskellige opgaver, jeg har lavet til deres arbejde med læsningen, teksterne med mere.

En glæde at sætte læseforløbet i gang 

Det er med glæde, jeg rejser rundt til skolerne og sætter læsekurset i gang og giver dem bøger og bogskabet, og jeg føler, at jeg er på en vigtig mission ved at forsyne indskolingen med materiale, de kan bruge til dagligt.

Jeg er spændt på at se, hvor langt eleverne er nået i deres læsning, når jeg besøger skolerne næste gang.

 

Fakta om projektet

I første omgang består projektet af seks skabe, som er blevet lavet for penge fra Lærernes Missionsforening (LMF). De første tre bogskabe er nu udleveret, og i begyndelsen af maj udleveres de resterende. Når skolen modtager skabe og bøger, starter læseprojektet på deres skole.

Planen er, at alle af kirkens 28 skoler skal have bogskab og bøger og i begyndelsen af maj 2021 påbegynder håndværkeren fem nye skabe.