Bliv medlem af Promissio

Bak op om Promissios arbejde og vær med til at sikre skattefradrag til Promissios givere.

Promissio er afhængig af, at en trofast skare af mennesker vil bakke op om arbejdet med forbøn, gaver, frivilligt arbejde osv. Promissio har også brug for, at en god flok vil tage medansvar som medlemmer.

Du skal betale kontingent for at være medlem af Promissio. Det er en ny regel, som gælder fra 2016 på grund af ny lovgivning, som siger, at Promissio skal have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer, for at givere kan få skattefradrag for deres gaver til arbejdet.

Derfor anbefaler vi dig at blive medlem

Som medlem tilkendegiver du din støtte til Promissio. Samtidig er du med til at sikre skattefradrag til alle Promissios givere – og dermed sikre den afgørende indsamling til arbejdet. Endelig får du demokratiske medlemsrettigheder.

Du kan godt støtte Promissios arbejde med gaver uden at være medlem (se boks i bunden af siden).

Sådan bliver du medlem

Du bliver medlem af Promissio ved at betale et årligt kontingent.
Kontingentet er 100 kr. om året for enkeltpersoner og 150 kr. om året for ægtepar. Ægtepar skal oplyse begge ægtefællers navne.
Kontingentet kan ikke trækkes fra i skat.

Læs vores privatlivspolitik.

Brug Betalingsservice

Vi anbefaler, at du betaler dit kontingent via Betalingsservice hvert år i januar. Så skal du ikke huske på at få det betalt hvert år, og Promissio skal bruge mindre tid på administration. Opret Betalingsserviceaftalen her.

Uden Betalingsserviceaftale kan du betale kontingent for et år ad gangen (indeværende år):

  • med Dankort her
  • til MobilePay 20848
  • til giro 6071104
  • til bank 2207-0062262753

Vigtigt: Mærk indbetalingen ”1830 Kontingent” og oplys navn(e) og adresse i meddelelsesfeltet.

Dine medlemsrettigheder

  • Du kan stille op som kandidat til bestyrelsesvalg - forudsat at du lever op til vedtægternes krav til bestyrelsesmedlemmer.
  • Du kan begære ekstraordinært årsmøde.

Hvis du har betalt årets kontingent mindst seks uger før årsmødet gælder desuden:

  • Du har stemmeret på årsmødet.
  • Du kan opstille kandidater til bestyrelsesvalg.

Du kan godt støtte Promissios arbejde med gaver uden at være medlem. 

Du kan også godt få skattefradrag for dine gaver til Promissio uden at være medlem (altså uden at betale kontingent). Men fra 2016 forudsætter det at Promissio har mindst 300 kontingentbetalende medlemmer det pågældende år - så hvorfor ikke selv være en af dem der sikrer Promissios givere skattefradrag?