Promissios ledelse besøger Botswana

I november besøger Promissios ledelse Botswana som led i en endelig afklaring af fremtiden for partnerskabet med Den evangelisk lutherske Kirke i Botswana.

I oktober 2014 besluttede Promissios bestyrelse at man i løbet af 2015 og 2016 skulle få afklaret hvordan kirkens ledelse i Botswana ser mulighederne i partnerskabet, og at Promissio samtidig selv skulle formulere klare målsætninger for hvad der skal til for at vi kan videreføre samarbejdet fra vores side. (Læs forhistorien her).

Som en del af afklaringsprocessen rejser bestyrelsesformand Per Rasmussen, generalsekretær Frede Ruby Østergård og sekretær for international mission Jakob Swartz til Botswana i november. Jakob deltager i kirkens synode den 18. – 23. november. Per og Jakob rejser den 21. november og deltager sammen med Jakob i mødet mellem kirken og dens internationale partnere og i samtaler med kirkens ledelse. De tre kommer hjem igen den 27. november – forhåbentligt med nogle fingerpeg om hvad vej det skal gå med Promissios partnerskab med Den evangelisk lutherske Kirke i Botswana fremover.

I oktober 2014 besluttede bestyrelsen nemlig også at man ved udgangen af 2016 vil træffe endelig afgørelse om opprioritering eller lukning af partnerskabet med kirken i Botswana. Og at man formelt vil afslutte partnerskabet hvis der til den tid ikke er en positiv afklaring af spørgsmålet.

Bed for besøget i Botswana, for møderne med kirken og for hele afklaringsprocessen.

30. oktober 2015