Promissios landsudvalg

Landsudvalgets opgave er at støtte Promissios arbejde.

Landsudvalgets medlemmer er ressourcepersoner. Udadtil er de ambassadører for Promissio i deres lokalområder, og samtidig bringer de inspiration og konstruktiv kritik ind i Promissio som organisation.

Landsudvalget består af 40 medlemmer som udpeges af Promissios bestyrelse for fire år ad gangen. Desuden beder bestyrelsen ofte tidligere missionærer og volontører om at blive medlemmer af landsudvalget i to år efter deres hjemkomst.

Landsudvalgets formand vælges for to år ad gangen. Det sker i lige år på det årlige landsudvalgsmøde som holdes i september eller oktober. Fra og med landsudvalgsmødet 2018 overgik formandsskabet til at bestå af flere personer, som udgør et formandsfællesskab.

Læs mere om landsudvalget i Promissios vedtægter § 9-10.