For meget af det gode

2023 gav et stort underskud, fordi vi ville for meget, og det skal vi nu indhente sammen med Promissios venner.

Efter et stort underskud på 1,3 mio. kr. i 2023 kommer der et ‘hvad-så-nu-spørgsmål’.
Heldigvis synes vi, at vi kun har brugt pengene til noget godt, men det blev alligevel for meget af det gode økonomisk set, og vi skal nu i gang med et stort arbejde: at finde flere midler og måske skære umiddelbart godt arbejde væk fra budgettet.

Promissio drives primært af indsamlede midler fra personlige givere, Promissios venner, og vi skal løbende motivere vennerne til at lade deres gaver stige minimum i takt med inflationen. Lige nu er den etiopiske inflation dog så meget højere end den danske, at det ikke er nok, at gaverne stiger i takt med den danske inflation, hvis vi skal drive det samme arbejde.

Vi skal selvfølgelig også fortsætte med at finde flere venner og gerne som faste givere. Det har altid været en fast opgave for medarbejderne i Danmark, men vi kan ikke finde så mange nye venner alene. Det kræver, at de nuværende venner hjælper med at opmuntre andre til et engagement i Promissio. 

Sekundært drives arbejdet af midler fra genbrugsbutikkerne. Vi har gennem nogle år overvejet, om vi skal skrue op for det arbejde, hvilket er nødvendigt, hvis vi skal få flere midler ud af det. Netop derfor er vi i skrivende stund ved at finde en medarbejder, som skal have genbrug som sit primære fokus.

Det mest økonomisk presserende er vores likviditet (de midler, vi kan betale regninger med). Vi har tidligere kunnet trække på likviditeten fra arvepuljen, men da Promissio ikke har modtaget ret mange arvemidler de seneste to år er denne pulje også lav. Heldigvis har nogle af Promissios venner givet rentefrie lån - og nogle har også oprettet et gavebrev på et lige så stort beløb. Under alle omstændigheder skal vi gerne lykkes med at finde nogle venner, som kan hjælpe på den måde.

Vi går dog også i gang med en særindsamling for at få indhentet underskuddet fra sidste år, og vi håber, at I - vores venner - tager godt imod opfordringen til at være med.