Kirken vokser trods modstand

En menighed i det sydlige Etiopien fortsætter med gudstjenester trods trusler om nedrivning af deres kirkebygning.

Af sikkerhedsmæssige hensyn har Promissio valgt ikke at bringe det rigtige navn på menigheden og lederen.

 

I skal forlade grunden inden 30 dage.

Det var budskabet i et brev fra borgmesteren i Robe i Etiopien, til Zion-menigheden i den sydlige del af byen. Kirkebygningen ligger i et område med mange muslimer, og ifølge brevet er det beboere i området, der har klaget over, at menigheden forstyrrer beboerne og freden i området, fordi de bruger højtalere i forbindelse med gudstjenesterne.

Zion-menigheden modtog brevet i slutningen af maj 2019, og det har vakt opsigt blandt kristne fl ere steder i Etiopien.

Forfølgelse af kristne

”Det er forfølgelse af kristne,” siger Mude Bati, der er synodepræsident i Wabe Batu-synoden – den synode, menigheden ligger i.

I samme område ligger nemlig flere moskeer, og vurderingen er, at der er mindst lige så meget larm herfra som fra Zion-menighedens gudstjenester.

”Menigheden er en meget engageret og aktiv menighed, og for et år siden plantede muslimerne en moske tæt på kirken,” fortæller Mude Bati.

Brevet og situationen opleves som diskrimination og forfølgelse af kristne. Det er derfor også en sag, som synodepræsident Mude Bati tager alvorligt, og sammen med Mekane Yesus-kirkens præsident, Yonas Yigezu, har han været til møder på regionskontoret i hovedstaden, Addis Ababa, for få hjælp til situationen.

Fortsat gudstjenester

Zion-menigheden er på tre år vokset fra 10 til 300 medlemmer, og de har gennem alle årene holdt gudstjeneste på grunden, som de nu er blevet beordret til at forlade.

”De har fået at vide, at hvis ikke de forlader grunden, så vil bygningerne blive revet ned,” fortæller Mude Bati.

Men det har menigheden ikke tænkt sig at gøre.

”Vi fortsætter med at holde gudstjenester, for vi er sikre på, at Gud vil hjælpe os til at beholde stedet,” skriver menighedens leder og evangelist, Yacob, til Promissio.

Truet af muslimer

Det er ikke første gang, Zion-menigheden og Yacob oplever pres fra muslimerne i området omkring kirken.

I foråret 2019 var fire deltagere fra GDT, Promissios bibelskole, i praktik i kirken.

Yacob var på gaden for at evangelisere, og GDT’erne var med ude for at se, hvordan Yacob frimodigt deler Bibelens budskab med dem, han møder. 

De havde 40 bibler med, og de nåede kun et par meter uden for Zion-menighedens grund, før Yacob faldt i snak med de første, og i løbet af en time havde de delt alle 40 bibler ud.

Da de var tilbage på kirkens grund igen senere på dagen, bankede det på bølgeblikdøren ind til grunden. (Der er hegn omkring grunden, hvilket er helt normalt i Etiopien.)

Uden for døren stod en gruppe på cirka ti muslimer, nogle af dem bevæbnet med køller.

”Du har ikke ret til at evangelisere i vores område,” sagde de til Yacob, som åbnede døren.

Jesus bliver set

Han inviterede dem indenfor og fortalte, at der både er religionsfrihed og ytringsfrihed i landet.

”Vi har lov til at tro og mene, hvad vi vil,” sagde han. 

Men det formildede dem ikke. Det var først, da han sagde: ”Jeg er oromo ligesom jer,” at de faldt til ro og forlod grunden igen – for i Etiopien har etnicitet stor betydning.

Yacob var dog ikke skræmt af oplevelsen, men så det som et tegn på, at der var kommet opmærksomhed, og Jesus var blevet set.

Og det er netop det, menigheden ønsker: At Jesus bliver set, og at mennesker skal få et livsforvandlende møde med Ham. Derfor fortsætter de også med at holde gudstjenester trods trusler om nedrivning.