Promissios arvepulje

Når Promissio modtager arv ifølge testamente, går pengene ind på Promissios arvepulje. 

Hvert år overføres 10 procent af arvepuljens saldo pr. 1. november til drift af Promissios missionsarbejde det følgende år, dog højst 300.000 kr.

Hvis der skulle ske det glædelige, at vi har mange midler ind i arvepuljen på en gang, kan bestyrelsen beslutte at bruge af puljen til øgede aktiviteter, som vi ikke kunne have gjort uden de ekstra midler.

På den måde sikrer vi at testamentariske gaver bliver brugt til mission - samtidig med at vi kan lave rimeligt realistiske budgetter selv om der er stor forskel på arveindtægterne år for år.

Del denne side
Læs også
Dagens bedeemne

Mission blandt muslimer i Etiopien