Promissios arvepulje

Når Promissio modtager arv ifølge testamente, går pengene ind på Promissios arvepulje. 

Når Promissio modtager en testamenteret gave, går det fulde beløb ind i vores arvepulje.

Hvert år overføres 10 procent af arvepuljens saldo pr. 1. november til drift af Promissios missionsarbejde det følgende år, dog højst 300.000 kr.

Arvepuljen kan bruges til øgede aktiviteter

Hvis der skulle ske det glædelige, at vi får mange midler ind i arvepuljen på én gang, kan bestyrelsen beslutte at bruge af puljen til øgede aktiviteter, som vi ikke kunne have gjort uden de ekstra midler.

På den måde sikrer vi, at testamentariske gaver bliver brugt til mission - samtidig med at vi kan lave rimeligt realistiske budgetter, selv om der er stor forskel på arveindtægterne år for år.

Det kunne ikke være sket uden arvepuljen

Arvepuljen kan være med til at danne sikkerhed for større satsninger, der skaber øget aktivitet i vores arbejde.

Det er Mana Galataa et eksempel på. Mana Galataa er vores nybyggede ressourcecenter i Robe, Etiopien, som står klar til at modtage bibelskoleelever og andre rejsende fra Danmark, som ønsker at suge til sig af etiopisk kirkeliv.

Centret har også undervisningslokaler, som benyttes af den lokale kirke, og en missionærbolig, hvorfra de udstationerede missionærer kan være en ressouce ind i det lokale kirkeliv i Østbale.

Når vi indgår flerårige aftaler med vores partnere, som vi har gjort i projektet Jesus til nye bydele i Addis Ababa, sker det også med sikkerhed i arvepuljen. Puljen er med til at sikre, at vi kan holde vores del af aftalen - også flere år ud i fremtiden.

Din arv får betydning

Når du testamenterer et beløb til Promissio, bliver dine penge til mission med hjerte, mund og hænder. Vi er taknemmelige for alle testamenterede beløb og behandler midlerne med stor respekt og ønsket om, at de skal få mest mulig effekt.

Ønsker du at betænke Promissio i dit testamente, stiller vi en advokat gratis til rådighed. Det eneste, du skal gøre, er at kontakte generalsekretær Frede Ruby Østergård på tlf. 2972 5994.