Ingrid skal hjælpe kirken i Liberia med at give børn en god skole

Den 1. april 2016 tiltræder Ingrid Kafton Smidt som missionær i Promissio. Omkring midten af april rejser hun til Liberia som konsulent for den del af Den lutherske Kirkes arbejde der handler om skoleundervisning til børn i det vestafrikanske land.

I Liberia skal Ingrid Kafton Smidt være konsulent for ledelsen i Den lutherske Kirkes skolesekretariat, som leder udviklingen af kirkens 28 skoler, og for ledelsen i kirkens afdeling for mission, evangelisation og diakoni. Afdelingen sponserer blandt andet skolegang for et stort antal børn hvis forældre ikke selv kan betale deres skolepenge som følge af ebolaepidemien i 2015.

Som konsulent skal Ingrid selv deltage i det daglige arbejde på de to afdelingers sekretariater i hovedstaden Monrovia hvor hun særligt skal beskæftige sig med:

  • Kapacitetsopbygning og indførelse af tidssvarende, effektive kontorrutiner på sekretariaterne.
  • Evaluering af kirkens skoler, lærere og elever.
  • Kontakt med de elever som får skolegang betalt af kirken efter ebolaepidemien.

Arbejdet indebærer også en del rejser rundt i Liberia for at besøge kirkens skoler og de sponserede børn.

Som størstedelen af undervisningssektoren i Liberia mangler kirkens skoler kvalificerede lærere og økonomi. Det søger kirken at råde bod på ved at knytte sine skoler, som typisk ejes og drives af menigheder rundt omkring i landet, tættere sammen til ét fælles skolesystem for derved at styrke skolerne fagligt og ledelsesmæssigt. Det endelige formål er at sikre at eleverne får den gode og solide undervisning der giver dem selv, deres familier og deres samfund lysere fremtidsudsigter.

- Vi er glade for at Promissio med udsendelsen af Ingrid kan være med til at styrke kirkens skolesystem så børn i Liberia kan få en god skole. Og vi tror på at Gud vil give os de penge det koster at sende Ingrid ud til opgaven, siger generalsekretær Frede Ruby Østergård.

Erfaren medarbejder

Ingrid bor i Brønshøj. Hun har tidligere været udsendt som missionær i Den lutherske Kirke i Liberia i to omgange: I 1981-1992 var hun og hendes nu afdøde mand, Olav Vibe Smidt, udsendt til det teologiske uddannelsessted Gbarnga School of Theology. Og i 2005-2007 var hun udsendt som konsulent i Urban Ministry som på det tidspunkt især arbejdede med kapacitetsopbygning til kvinder med henblik på at sætte dem i stand til at forsørge sig selv og deres børn.
I denne omgang ansættes Ingrid Kafton Smidt på en toårig kontrakt med mulighed for forlængelse.

Støt Ingrids udsendelse til Liberia med en gave - og gerne med en fast givertjeneste.

7. marts 2016