Medmenneskelig omsorg

Promissio arbejder med sociale og omsorgsmæssige opgaver til gavn for det hele menneske.

Promissio støtter projekter i Etiopien og Liberia, som gør en indsats for menneskers helbred, tro og trivsel. Vi tror på, at vi alle er hele mennesker af både krop, sind og ånd, og derfor går udvikling og mission i vores øjne hånd i hånd.

Vi ønsker ikke kun at give mennesker vand at drikke. Vi ønsker også at række dem det levende vand, som forvandler deres liv. Derfor samarbejder vi med partnere, som har det samme ønske. 

Læs mere og støt

Vil du vide mere om, hvordan fokuseret omsorg ser ud i praksis eller støtte arbejdet? Vælg et af følgende projekter: