Mekane Yesus Kirken fra rod til top

Hvordan er Mekane Yesus Kirken i Etiopien egentlig skruet sammen?

Som i enhver anden kirke er basis i Mekane Yesus Kirken dens menigheder og prædikesteder.

Menigheder og prædikesteder

I Mekane Yesus Kirken kan der dannes en menighed, når der i et område eller en landsby er mindst 50 nadverberettigede medlemmer. For at blive nadverberettiget skal man have gennemgået dåbskursus og være blevet døbt, eller hvis man er døbt som barn, skal man have gennemgået konfirmationskursus og være blevet konfirmeret. Indholdet i de to kurser er næsten det samme.

Når der et sted samles mindre end 50 nadverberettigede medlemmer, kaldes det et prædikested. Prædikestedet er ofte et nyt sted, hvor de kristne er nye troende og ikke selv kan forestå en gudstjeneste. De skal helst jævnligt have besøg af en evangelist, eller en anden der kan prædike og undervise.

Sogne

Alle menigheder hører til i et sogn. Et sogn omfatter altså flere menigheder - i de fleste tilfælde et sted mellem 15 og 25 menigheder.

Synoder og arbejdsområder

Synoden omfatter et antal sogne og ledes af en synodepræsident. Der er ingen faste regler for, hvor mange menigheder der skal til for at danne en synode. Det er noget, der bestemmes på kirkens øverste niveau efter ansøgning fra et arbejdsområde.

Et arbejdsområde er et område i landet, hvor der er nogle menigheder og prædikesteder og sandsynligvis også nogle få sogne, men hvor man endnu ikke er moden nok eller stor nok til at blive en synode. Arbejdsområdet ledes af en koordinator.

Kirkens top

Det øverste niveau i kirken er generalforsamlingen og hovedkontoret i Addis Ababa under ledelse af kirkepræsidenten.

Demokratisk valgte ledelser

På alle niveauer er ledelsen demokratisk valgt. Fra sogneniveau og opefter vælges ledelsen dog ved indirekte valg. Når der f.eks. skal vælges synodepræsident, sender de forskellige sogne repræsentanter, som så har stemmeret ved valget.

Kirken har en bestemmelse om, at man på alle niveauer skal satse på at få valgt lige mange mænd og kvinder.