Liberia erklæret fri for ebola

Den 9. maj erklærede WHO Liberia fri for ebola og opfordrede samtidig befolkning og myndigheder til fortsat at være på vagt.

Efter over et år med ebolaepidemi i Liberia blev landet officielt erklæret fri for ebolavirus lørdag den 9. maj 2015. Samtidig med glædelige og længe ventede meddelelse indskærpede WHO nødvendigheden af at man fortsat er påpasselig med hygiejne og er på vagt over for symptomer på ebola. Det er især vigtigt fordi ebolaen endnu ikke har sluppet sit tag i nabolandene, Guinea og Sierra Leone.

Ebolaepidemien brød ud i Liberia i marts 2014. Siden har i alt 10.564 liberianere fået konstateret ebolavirus, og 4.716 af dem døde af sygdommen. Hertil kommer et ukendt antal dødsfald blandt patienter med andre sygdomme som de ikke kunne få behandling for fordi Liberias svage sundhedsvæsen var overbelastet og delvist ude af drift under ebolakrisen.

Liberia glæder sig over at ebola nu er ude af landet. Samtidig står mange tilbage med sorgen over at have mistet familiemedlemmer, og mange børn har mistet deres forældre. Særligt de fattige og andre udsatte grupper af befolkningen kæmper for at få mad på bordet i et land hvor ebolaepidemien også har betydet større arbejdsløshed og store prisstigninger på fødevarer.

11. maj 2015