Seminariet bidrager til enhed blandt forskellige folkegrupper

Teologiuddannelserne på Mekane Yesus-seminariet bringer teologien i samspil med praksis, og for missionær Christian Schøler Holmgaard er det tydeligt, at teologien også taler ind i konflikterne mellem de forskellige folkegrupper.

Af Rikke Thomassen, journalist

Den 31. august var det et år siden, at missionær Christian Holmgaard første gang stod foran de teologistuderende på Mekane Yesus-kirkens seminarium i Addis Ababa, og med en ph.d.-grad i baglommen har han undervist på både bachelor- og masterniveau. Alt sammen for første gang. Og i en afrikansk kontekst.  

Derfor har det været et lærerigt år, både i forhold til planlægning af undervisning og i relation til den praktiske teologi, for i studieordningen bliver der lagt vægt på, at teologien skal være kontekstuel. Det vil sige, at det skal være afrikansk teologi og ikke europæisk.

”Da det meste litteratur er skrevet af amerikanere eller europæere lægger det op til, at jeg inddrager de studerende, og de kommer med respons og reaktioner ud fra deres egne erfaringer. Det er udfordrende at arbejde på den måde, men også berigende, at der er en kulturforskel,” siger Christian Holmgaard og slår fast, at kernen i teologien er den samme, men forskellige udtryk eller vægtlægninger kan være forskellige.

”For eksempel havde vi en større snak om betydningen af engle. I Danmark er det noget, der bliver nævnt, men ikke noget, der er vigtigt at tale om. Det er det i Etiopien, fordi man her har en ortodoks kirke, hvor engle betyder meget og bliver tilbedt, og derfor bliver man også nødt til at have en holdning til det. Der er også forskellige etiopiske folkegrupper, der lægger vægt på forskellige ting, og det præger, hvordan kristendommen taler ind i deres virkelighed,” forklarer han.

Åndelig enhed på seminariet

I forhold til de forskellige kulturer og folkegrupper er det også blevet tydeligt for Christian Holmgaard, at de teologiske uddannelser har en vigtig opgave i forhold til race og etnicitet – og koblingen til teologien.

”Her er det relevant at tale om, hvilken plads det har, at folk kommer fra et bestemt sted, og hvor meget man kan dyrke sin egen nationalitet og etnicitet og samtidig sige, at man er en del af den samme kirke og den samme medmenneskelighed. Det har selvfølgelig også betydning i Danmark, men i Etiopien er det i høj grad sprængfarligt, fordi det er et land, hvor der er mange forskellige folkegrupper, som mere eller mindre er i konflikt med hinanden.”

”Netop fordi folk kommer alle mulige steder fra, er seminariet med til at skabe enhed. Det mærker jeg også som udlænding, at der på seminariet er en åndelig enhed imellem os. Uanset hvor vi kommer fra. Det er ret fantastisk,” siger Christian Holmgaard og forklarer, hvordan det kan påvirke videre ud i landet.

”Etiopien er en hierarkisk kultur, og det betyder meget, hvad personen i toppen siger. Mange af de masterstuderende vil blive undervisere eller ledere i kirken – de vil få indflydelse – og det, de har lært og oplevet, kan de give videre til andre.”