Årsmødet satte vigtige tanker i gang

Bestyrelsesformand Per Rasmussen blev både inspireret og udfordret af foredragene til årsmødet, og emnerne vil blive drøftet på de kommende bestyrelsesmøder.

Af Simone Malmroes Tarp, markedsførings- og sekretariatskoordinator

42 forventningsfulde deltagere mødte op til det længe ventede årsmøde lørdag den 3. oktober. Folk var i godt humør og glade for endelig at kunne se hinanden i øjnene. Selvom dagen blev gennemført med de nødvendige corona-restriktioner, så forhindrede det ikke deltagerne i at hygge sig.

Per Rasmussen, formand for Promissios bestyrelse, fortæller, at det var en god og inspirerende dag.

»Foredragene var spændende, og det var godt at kunne mødes med folk igen. Det har vi manglet,« siger Per Rasmussen.

Missionærens rolle er forandret

Der blev også taget mange guldkorn med hjem fra de to foredrag ved henholdsvis Birger Nygaard, sekretariatschef ved Folkekirkens mellemkirkelige Råd, og Henrik Sonne Pedersen, generalsekretær for Dansk Missionsråd.

»Foredragene udfordrede os i bestyrelsen, men de satte også fokus på noget af det, vi allerede arbejder med. Vi blev for eksempel udfordret af spørgsmålet om missionærernes rolle og den udvikling, deres rolle har taget,« siger Per og henviser til pointer fra Henrik Sonne Pedersens foredrag med emnet ”Fremtidens missionsorganisation.”

Henrik fortalte, at der i løbet af de seneste 20 år er kommet en ny forståelse af, hvad det vil sige at være missionær. Missionæren har bevæget sig fra at være et ansigt på et partnerskab til at blive anset som konsulent – til nu, hvor missionæren er repræsentant for den danske organisation. I dette ligger der er et særligt dilemma, som også Promissios bestyrelse har erfaret.

»Nogle gange står missionærerne i den udfordring, at det ikke er tydeligt, hvem de skal lytte mest til. Er det Promissio, som de er ansat af, eller den lokale kirke, som de arbejder for? Når vi udsender missionærer, forventer vi, at det er med vores dagsorden, og det, vi ønsker, de skal lave, men kirken har jo også ønsker og forventninger. Der er ikke én rigtig løsning på det – det handler om at lytte til kirken og lære den bedre at kende. Hvis de oplever, at vi lytter til dem, så lytter de også til os,« siger Per.

Guds plan går på tværs af strategier

Et andet emne som optog ham, handlede om mislykkede visioner og strategier. Her talte Birger Nygaard om mission som et trosprojekt, hvor vi ikke skal frygte, men tro på, at Gud har styr på verden. »Birger satte Promissio ind i den store missionshistorie, og det var rigtig godt at se, hvordan Gud igen og igen har vist, at Hans missionsplan går på tværs af mennesker og strategier på trods af vores usikkerhed. Den opgave, vi er kaldet til, afhænger kun til en vis grad af os; det afgørende er Guds indgriben. Så når vi i Promissio har fået missionærer tidligere hjem end forventet, så skal vi ikke se det som et nederlag. Selvom vores plan virker ødelagt, så er Guds plan ikke. Det er selvfølgelig fint at arbejde ud fra strategier, men vi må tro på, at de har en funktion indtil en vis grænse,« siger Per Rasmussen.

 Foredragene fra årsmødet kan ses på Promissios YouTube-kanal.