Med-lemmer på legemet

”For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus”, siger Paulus i sit første brev til menigheden i Korinth.

Promissio

Tanken om at menigheden er som én krop, hvor hver person er en del af kroppen, finder vi flere steder i det bibelske univers. Vi er med-lemmer på legemet. Hver person har sin rolle i det samlede billede af menighedens liv.

Uden i øvrigt at sammenligne Promissio med en menighed, kan vi alligevel godt forklare Promissios arbejdsfællesskab og opbygning på samme måde. Promissio består at mange mennesker med forskellige roller som på hver deres måde er afgørende for at der er noget der hedder Promissio. Uden missionsfællesskaber, genbrugsfolk, givere og forbedere er der ingen missionærer og partnere – og uden partnere og missionærer er der ingen af de førnævnte roller i spil!

Promissio har altid været et fælles projekt for de udsendte og dem som gør det muligt at have udsendte, og vi forstår det som et fællesskab.

Indtil i år har det været formaliseret på den måde at alle som havde bidraget med mindst 500 kr. året før, var stemmeberettigede på årsmødet og dermed en del af Promissio-legemet. Den tankegang vil vi gerne holde fast i selvom lovgivningen er ændret så vi nu skal have kontingentbetalende medlemmer, for at giverne kan få skattefradrag for deres bidrag – læs: Samfundet har valgt at støtte det gode arbejde med skattefradrag så vi giver mere end vi egentlig giver!

Vores håb er at alle tidligere givere fortsat har lyst til at være med-lemmer på Promissio-legemet og på den måde støtte op om det store Promissio-fællesskab – og for administrationens skyld: Gør det gerne via Betalingsservice.

1. november 2016