Promissio starter bibelskole i Etiopien

Global Discipleship Training er Promissios nye bibelskole i Etiopien. Formand Per Rasmussen har store håb og drømme for, hvad skolen kan give deltagerne.

Den 14. oktober kunne vi løfte sløret for et nyt, betydningsfuldt initiativ, som har været på tegnebrættet i over et år. I foråret 2019 sender vi det første hold eventyrlystne mennesker afsted på bibelskolen Global Discipleship Training i Etiopien.

”Vi har i Promissio i flere år sendt unge ud på et ti-dages ophold, hvor de var sammen med andre unge fra kirken i Etiopien med det formål, at de kunne få forståelse for det at være kristen i en anden kultur, men også at blive inspireret og udfordret af det. Det har vi oplevet som meget givende for de unge, der har været afsted, og derfor var det naturligt at gribe ideen om at lave et længerevarende forløb,” fortæller Promissios formand, Per Rasmussen.

Global Discipleship Training er et 5 måneders forløb med 4 ugers forberedelse i Danmark, 12 ugers ophold i Etiopien og efterfølgende 6 ugers efterbearbejdelse i Danmark. Global Discipleship Training er et samarbejde mellem Promissio og Børkop Højskole, som huser forløbene i Danmark.

Kirken går på tværs af grænser

Den etiopiske del af Global Discipleship Training finder sted i Wabe Batu-synoden i det sydlige Etiopien. Det var her Promissio startede sit virke for næsten 70 år siden, og synodepræsident Mude Bati byder initiativet hjerteligt velkomment:

”We are ready! We are ready to recieve you with joy!”

Deltagerne på Global Discipelship Training vil modtage undervisning fra både danske og etiopiske gæstelærere.  Derudover vil de deltage i diakoniarbejde i lokalområdet og komme på to ugers praktik hos etiopiske kirker eller etiopiske organisationer.

”Vi ønsker at give mennesker syn for, at kirken og evangeliet altid vil gå på tværs af de kulturelle grænser og andre grænser vi mennesker har sat for hinanden. Det er vores håb, at de, der har været på dette ophold, er villige til at krydse grænser for menneskers og evangeliets skyld,” siger Per Rasmussen og drømmer om, at et ophold på Global Discipleship Training kan bringe danske og etiopiske kristne tættere på hinanden:

”Vi drømmer om, at deltagerne lærer de kristne i denne fremmede verden at kende på en måde, så de ser, at de ikke er bare er ’fremmede’ for dem, men at de må se dem som brødre og søstre, der ligner dem rigtig meget, så de ser, at vi har meget at give og modtage fra hinanden.”

Læs mere om Global Discipleship Training på www.globalDT.dk og i det næste Promissioblad som udkommer i midten af november.