Nye missionærer og nyt program på sprogskolen: Bedelisten for maj-november 2017 er ude

Bedelisten for maj-november 2017 er nu tilgængelig.

Bøn forandrer den bedende, og bøn forandrer verden. Vi tror på, at Gud hører vores bøn, og derfor tør vi frimodigt lægge alt over i hans hænder.

"Herren hørte, da jeg bønfaldt ham, Herren tager imod min bøn." (Salme 6, vers 10)

Bøn bærer Promissios arbejde. Uden forbøn ville arbejdet være nyttesløst. Vi spørger, om du vil bede sammen med os. Bede for, at vi alle må få mod og lyst til at fortælle andre om Jesus, så evangeliet når ud til alle. At vi med hjerte, mund og hænder må være Guds redskaber til at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus!

Brug bedelisten, og bliv inspireret til forbøn for konkrete dele af Guds arbejde i verden.