Ma Jensens børnehjem 70 år i dag

Kirsten Marie Jensens børnehjem i Sanoyea, Liberia, blev indviet for 70 år siden, nemlig den 21. december 1944.

Kirsten Marie Jensen var amerikaner med danske rødder. Hun var missionær i Liberia fra 1930-erne og frem til sin død og begravelse i landet en menneskealder senere.  Gennem årene tog Kirsten Marie Jensen en del forældreløse børn til sig, og det førte til at hun oprettede et egentligt børnehjem i Sanoyea, 25 km fra Totota. Børnehjemmet blev indviet den 21. december 1944.

For børnene var Kirsten Marie Jensen ”Ma Jensen” (mor Jensen). De fleste af børnene fik hendes efternavn der betyder ”Herren er nådig”. (Den sproglige linje går fra Jens over Johannes til det hebraiske Jochanan: Herren er nådig.)

I dag findes flere med navnet Jensen i Den lutherske Kirke i Liberia. De udtaler det danske navn på engelsk: "Djensen". Det er Ma Jensens børn og deres efterkommere. En af dem er kirkens nuværende biskop, Daniel Jensen Seyenkulo, hvis far tog navnet til sig da han var ganske ung og arbejdede på børnehjemmet i Sanoyea.

Børnehjemmet står i dag tomt. En overgang efter borgerkrigen i Liberia blev bygningen brugt til skole, men nu er den i for dårlig stand til det, og man håber på at kunne skaffe midler til at renovere den historiske bygning. 

21. december 2014