Den lutherske Kirke i Liberia

Kirken arbejder for mennesker og deres behov i det frodige og fattige vestafrikanske land.

Kirkens engelske navn: The Lutheran Church in Liberia (LCL).

Den Lutherske Kirke i Liberia blev grundlagt i 1947 og blev selvstændig i 1965. Kirken regner dog sin historie tilbage til 1860, hvor amerikanske missionærer begyndte det første missionsarbejde i Liberia, og man kan derfor fejre 160 års jubilæum den 28. april 2020. Dermed betragter kirken sig selv som kun 20 år yngre end selve landet Liberia, som blev grundlagt i 1840.

Kirken ledes af biskop G. Victor Padmore (indviet 3. juli 2022) og har ca. 110.000 døbte medlemmer fordelt på ni provstier og 47 sogne. Hvert sogn består af mange menigheder og prædikepladser.

For det hele menneske

Kirken arbejder på at bringe håb og opmuntring til det liberianske folk. Det sker gennem direkte kirkeligt arbejde med forkyndelse af fredens og forsoningens evangelium for børn, unge og ældre og uddannelse af nye liberianske præster, diakoner og evangelister. Det sker på flere andre fronter, idet kirken f.eks. driver skoler og hospitaler og er engageret i projekter inden for genopbygning, forsoning, rehabilitering, aids-rådgivning mv. Den Lutherske Kirke i Liberia var de første til et bygge et hospital i Liberia. Det blev bygget i i byen Phebe og ligger der stadig.

En del af kirkens diakonale aktiviteter har gennem tiden været finansieret af Danida-midler tilvejebragt i samarbejde med Promissio og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Det har særligt handlet om arbejdet blandt hiv-og-aids-smittede.  

Kirken har også etableret Den Lutherske Kirke i nabolandet Guinea, hvor de fortsat gør et arbejde for at bringe evangeliet. Kirken begyndte som menigheder for liberianske flygtninge.

Promissio og kirken i Liberia

Promissios samarbejde med Den Lutherske Kirke i Liberia begyndte i 1980, hvor de første missionærer rejste til Liberia. Siden da har Promissio støttet kirken i Liberia med økonomiske tilskud og udsendte medarbejdere. Under borgerkrigen 1989-2003 var det dog ikke muligt at have fast udstationerede medarbejdere i landet.

Promissio og Den Lutherske Kirke i Liberia underskrev en ny partnerskabsaftale den 26. november 2013. (Promissio hed dengang Dansk Ethioper Mission.)

Rækker ud til Guinea

Gennem Den Lutherske Kirke i Liberia samarbejder Promissio også med Den Lutherske Kirke i Guinea. Kirken i Guinea er udsprunget af den liberianske kirke, og Promissio har længe støttet Den Lutherske Kirke i Liberias missionsarbejde i Guinea.