Den lutherske Kirke i Liberia

Kirken arbejder for mennesker og deres behov i Liberias frodige og fattige land i Vestafrika.

Kirkens engelske navn: The Lutheran Church in Liberia (LCL).

Den Lutherske Kirke i Liberia blev grundlagt i 1947 og blev selvstændig i 1965. Kirken regner dog sin historie tilbage til 1860, hvor amerikanske missionærer begyndte det første missionsarbejde i Liberia, og man fejrede derfor 150 års jubilæum den 28. april 2010. Dermed betragter kirken sig selv som kun 20 år yngre end selve landet Liberia, som blev grundlagt i 1840.

Kirken ledes af biskop Daniel Jensen Seyenkulo (indviet den 1. juli 2012) og har ca. 110.000 døbte medlemmer fordelt på ni provstier og 47 sogne. Hvert sogn består af mange menigheder og prædikepladser.

For det hele menneske

Kirken arbejder på at bringe håb og opmuntring til det liberianske folk. Det sker gennem direkte kirkeligt arbejde med forkyndelse af fredens og forsoningens evangelium for børn, unge og ældre og uddannelse af nye liberianske præster, diakoner og evangelister. Det sker på flere andre fronter, idet kirken f.eks. driver skoler og hospitaler og er engageret i projekter inden for genopbygning, forsoning, rehabilitering, aids-rådgivning mv. Den Lutherske Kirke i Liberia var de første til et bygge et hospital i Liberia. Det blev bygget i i byen Phebe og ligger der stadig.

En del af kirkens diakonale aktiviteter var indtil 2015 finansieret af Danida-midler tilvejebragt i samarbejde med Promissio og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Efter der er blevet skåret i ulandsstøtten, har Danida ikke haft midler til at støtte projekterne i Liberia. 

Kirken har sendt en missionær til nabolandet, Guinea. Han er ledende præst i Den Lutherske Kirke i Guinea, der begyndte som menigheder for liberianske flygtninge.

Promissio og kirken i Liberia

Promissios samarbejde med Den Lutherske Kirke i Liberia begyndte i 1980, hvor de første missionærer rejste til Liberia. Siden da har Promissio støttet kirken i Liberia med økonomiske tilskud og udsendte medarbejdere. Under borgerkrigen var det dog ikke muligt at have fast udstationerede medarbejdere i landet.

Promissio og Den Lutherske Kirke i Liberia underskrev en ny partnerskabsaftale den 26. november 2013. (Promissio hed dengang Dansk Ethioper Mission.)

Del denne side
Læs også
Dagens bedeemne

Marius Weber Jørgensen, studentermedarbejder i layout og grafik