Mindeord over Knud Erik Erbs

Vi mindes en hårdtarbejdende missionær, som gav 10 år af sit 75-årige liv til tjeneste i Etiopien.

Af Inger og Arne Holmgaard

D. 6. september 1981 blev der holdt udsendelsesfest for tømrermester Knud Erik Erbs i Taulov Kirke og Missionshus. Han skulle til Bale i Etiopien, som var Dansk Ethioper Missions traditionelle arbejdsområde (Promissio hed indtil 2014 Dansk Ethioper Mission).

En familie blev stiftet

Her skulle han hjælpe med forskellige byggeopgaver. Men det første, der mødte Knud Erik, da han landede i lufthavnen i Addis Abeba, var en dansk modtagelseskomite med bl.a. fire kvindelige sygeplejersker, hvoraf den ene, Helene, efter sigende skulle have sagt: ”Ham tager jeg!” Sådan blev det i hvert fald. De blev gift i 1982, og året efter fik de Anders. Senere fik de tvillingerne Jakob og Jesper og til sidst Line.

Efter at have været engageret i forskellige mindre byggeopgaver i Bale blev Helene og Knud Erik sendt til Yavello, som ligger meget længere sydpå. Her skulle der bygges kirkecenter og skolehjem.

En hårdtarbejdende missionær

For os står det klart i erindringen, at Knud Erik var en hårdtarbejdende missionær, som mange gange kørte med traktor ad ”veje”, der var meget svært fremkommelige. Det gjaldt f.eks., da han havde ansvaret for at bygge klinik i Hebano, som er et af de steder, hvor Dansk Ethioper Mission startede sit arbejde.

Efter færdiggørelsen af klinikbyggeriet i Hebano flyttede familien til Dodola. Fra Dodola påbegyndte han bl.a. byggeriet af kirken i Worqa, som ligger ca. tre timers kørsel sydpå fra Dodola ind over bjergene. Efter Knud Eriks forslag blev den bygget ottekantet i lighed med den ortodokse kirkes kirkebygninger.

På et tidspunkt blev han udpeget til at være koordinator af kirkens udviklingsarbejde i Bale, hvilket indebar mange forskellige opgaver udover byggeopgaverne.

Gud var en tilflugt og styrke

Der var mange udfordringer for arbejdet i de år. Der var kommunistisk styre i landet med de restriktioner for f.eks. rejser, der fulgte med det. Da Knud Erik begyndte i Etiopien, måtte han selv investere i en bil, da det ikke var noget, der blev stillet til rådighed af Dansk Ethioper Mission på det tidspunkt. Et par gange blev han ramt af sygdom og måtte rejse til Danmark.  Han oplevede også andre udfordringer bl.a. i samarbejdet med etiopierne, og også Helene blev ramt af sygdom. Derfor skrev Knud Erik i 1989 et brev med overskriften: Uden kamp, ingen sejr.  Det er også en kamp at være missionær. Han slutter brevet med at citere Sl 46: Gud er vor tilflugt og styrke, en hjælp i trængsler, prøvet til fulde.

Ja, Knud Erik fik styrke til sin tjeneste fra vor himmelske Fader.

Vi mindes med glæde det fællesskab, vi havde med Knud Erik og hele familien i de år, hvor vi var sammen i Etiopien.

Æret være Knud Eriks minde!

/Inger og Arne Holmgaard, forhenværende missionærer i Etiopien