Kursus for kvinder i ledelse og teambuilding

Koncentrationen er i top! Seks kvinder står i ring og skal prøve at løfte en gummiring i fællesskab, med kun spidsen af en finger hver. Derefter skal ringen sænkes helt ned, dog uden at røre gulvet.

Kvinderne er af forskellig højde, noget de hurtigt finder ud af, er en udfordring. Der er tre grupper ude på det store gulv, og resten af forsamlingen står rundt og ser efter om det går rigtigt for sig. De skælder hinanden ud når ringen er ved at falde, flere har forskellige ideer til hvordan de bedst skal gøre dette uden at ringen falder. En af kvinderne bliver så irriteret over at de ikke kan høre på hende at hun helst vil give op og gå ud af cirklen. 
Men stort set er der latter og liv, og da vi bagefter havde gennemgang af hvad de havde lært om teambuilding af øvelsen, kom der mange interessante refleksioner frem; man bør lytte til hinanden og se hvad de andres behov er, man bør snakke om og vide hvad ens fælles mål er, man må finde ud af hvorfor nogle ikke ønsker at deltage, osv. 

Hvordan er man en god leder?

Sammen med rektor på sprogskolen havde vi en halv dags kursus om teambuilding og ledelse for cirka 60 kvinder fra Centralsynoden i Mekane Yesus Kirken. Det var en del af et tredages kursus de var samlet til. De fleste har ledende stillinger, enten som kvindesekretærer, evangelister eller komitemedlemmer i deres menigheder, og deres alder lå mellem cirka 20 og 60 år.

Mulugetta havde timer om hvad det vil sige at være en god leder i dag, og særligt i et samfund som er svært hierarkisk i sin måde at tænke ledelse på. Kvinderne var aktive med spørsmål og kommentarer og skulle så til slut, hver for sig, udfylde et spørgeskema som gik på hvordan de selv fungerer i et team, og et om hvordan de som ledere tager beslutninger.

Flere syntes først dette var vanskeligt, måske fordi de var blevet mindet om enkelte ting i undervisningen som ikke helt stemte overens med hvordan de selv havde været som ledere. Så påmindelsen om at selv om vi måske ikke har været som vi burde være, enten som ledere eller som medmennesker generelt, er der altid mulighed for en ny start hos Jesus, gik lige ind! 

Bed for kvinderne og deres tjeneste

Vi kunne mærke på kvinderne at de i løbet af de to dage de havde haft så langt, havde fået noget at tage med sig hjem til deres menigheder, hvor de forventes at undervise andre kvinder i det de har lært. Vi kørte hjem i ydmyghed og taknemlighed for alle disse kvinder som står i fronten og kæmper for at flere skal høre om Guds kærlighed.

Bed gerne for disse og for de mange tusind andre kvinder rundt om i Etiopien som når langt udover deres nærmiljø med deres tjeneste, og som ofte kæmper tunge kampe for at blive lyttet til som kvinder.

Berit Østby
2. december 2014