Promissio ansætter udviklingskonsulent

Fra 1. august er missionær og genbrugskonsulent Per Jerup ansat i en deltidsstilling hos Promissio som udviklingskonsulent med fokus på at øge indtægter fra blandt andet genbrug.

Det er en del af Promissio strategiplan for 2020 at højne indtægterne til mission. Som et led i denne strategi har bestyrelsen ansat Per Jerup i en deltidsstilling som udviklingskonsulent fra 1. august.

Per Jerup har hele sit liv arbejdet med salg, og de seneste år har han været drivkraften bag at vende den økonomiske udvikling i Soma Biblia, en forlagsvirksomhed i Tanzania som hører under Luthersk Mission. Han vil bruge sin erfaring fra både handel og mission til at styrke Promissios muligheder for at finde midler til arbejdet, og derforuden har han erfaring med genbrug, som også vil komme Promissios genbrugsvirksomhed til gode.

Per Jerup ansættes for en halvanden-årig periode, hvorefter bestyrelsen vil tage stilling til, hvordan arbejdet bedst muligt føres videre. Per ansættes i udgangspunktet på sekretariatet, men han regner ikke med at bruge meget tid bag skrivebordet. Til gengæld bliver han at finde ude i Danmark blandt Promissios netværk.

Per Jerup er gift med Bente, og de bor i den lille by Jerup i Nordjylland. Sammen har de to børn, foruden svigerbørn og børnebørn. Han vil sideløbende med ansættelsen i Promissio fortsat arbejde med Soma Biblia i Tanzania.

Vi glæder os til at byde Per Jerup velkommen i Promissio.