Kvinder takker Gud for ekstra engelskundervisning

- Som kvinder er vi blevet løftet op ved at få selvtillid, og vi er blevet i stand til bedre at forstå det vi studerer. Det har været en vigtig investering i os kvinder!, siger en af otte kvindelige teologistuderende om den ekstra engelskundervisning de har fået.

Forleden blev jeg ringet op af en af de kvindelige studerende på Mekane Yesus Seminariet. Hun var med i den første gruppe af studenter som Marianne Korsholm (Promissio volontør) startede ekstra engelskundervisning for i foråret 2012. De er nu begyndt på fjerde og sidste år på deres bachelorstudie i teologi, og nu ville de komme hjem til os og have en takkestund for at Gud havde bragt dem så langt. Skoleåret er netop begyndt, og de ville begynde det med at takke Gud som havde været med dem gennem alle disse år og ført dem til deres sidste studieår.

Øget selvtillid og frimodighed

Der er otte kvinder i denne klasse, noget som var rekord da de startede, og i går eftermiddag kom de så, alle otte, og ville bare udtrykke deres taknemlighed til Gud og til de lærere, eller tutors, som havde hjulpet dem på vejen. De nævnte dem ved navns nævnelse, Dr. Carolyn Weber som var deres hovedlærer i engelsk, og derefter Marianne Korsholm, Elisabeth Poulsen, Anne Grete Rasmussen (alle udsendt af Promissio), og andre.

Så satte de sig ned og begyndte spontant at fortælle hvad disse ekstratimer i engelsk (tutorials) havde betydet for dem. Flere af dem boblede simpelthen over af taknemlighed:

”Efter at vi begyndte med tutorials, fik jeg ny frimodighed, og holdt op med at flygte hver gang jeg så en udlænding! Jeg var altid hunderæd for at de skulle begynde at tale til mig, og hvad skulle jeg så sige? Men nu har jeg to gange vidnet om Jesus til udlændinge i min hjemby! Og jeg kunne fortælle dem at Jesus er den eneste måde man kan blive frelst på! Den ene var en muslim, og han havde aldrig hørt dette før!”

”I begyndelsen da Dr. Carolyn underviste os, sad vi alle og stirrede ud af vinduet eller ned i vores bøger når timen begyndte, for hun plejede at bede en af os om at bede på engelsk. Vi sad stive af skræk for at hun skulle møde vores blik og spørge os om at bede. Nu ser vi ikke længere ud af vinduet, men beder alle sammen med frimodighed på engelsk!”

”Da vi begyndte, hakkede vi af sted, og vi kunne knap sige hvad vi hed på engelsk. Nu skriver vi på vores hovedopgave engelsk!”

”Som kvinder er vi blevet løftet op ved at få selvtillid, og vi er blevet i stand til bedre at forstå det vi studerer. Det har været en vigtig investering i os kvinder!”

”Det at vi sad i små tutorial grupper, gjorde at vi turde stille spørgsmål når der var noget vi ikke forstod. I klassen sagde vi aldrig noget, for der var så mange andre som var så meget bedre end os. Nu rækker vi hånden op på lige linje med dem og deltager i vigtige diskussioner”.

Slider med sproget sammen

Flere af disse kvinder har desuden været med i et ”udvekslingsprogram” som sprogskolen har haft med seminaret, hvor vi matcher studenter som lærer amharisk eller oromo, med teologistudenter som ønsker at forbedre deres engelsk. Disse mødes så jævnligt over en kop kaffe eller lignende og kan således både udvikle sprog og venskab. En ad dem fortalte at hendes kontakt havde besøgt hende i nord, hvor hun kommer fra, i løbet af sommerferien, og de har udviklet et varigt og varmt venskab. En anden har mødtes med Tine Møberg og fortalte hvor meget denne kontakt med Møberg familien havde betydet for hende. Det at hun og Tine i begyndelsen begge havde slidt med hver sit sprog, gjorde at de kunne mødes på et lige niveau og dermed kunne være hinanden til støtte og hjælp.

Tak til Gud

Så rejste en af dem sig op og bad, og hun takkede Gud for det vigtige redskab som tutorials havde været, og bad en stærk bøn om at Guds velsignelse måtte strømme ned over alle dem som havde været med og hjulpet dem på vejen, og at de kunne bruge den kundskab de havde fået, til Guds ære og til at udvide hans rige.

Jeg sad og takkede Gud for hvad han har gjort i disse kvinders liv, og mærkede hvordan deres entusiasme smittede af på mig. Jeg skal indrømme at der har været dage hvor jeg har luret på hvor meget disse ekstratimer i engelsk har været til nytte, men igen fik jeg en bekræftelse på at det ikke er ved menneskers visdom eller kraft eller indsats, men alene ved Guds nåde at han udruster og bygger op! Og jeg sendte varme tanker tilbage til Marianne som satte dette i gang den forårsdag i 2012, og til de mange andre tutors, både for disse kvinder og de mange andre som har deltaget, og som har brugt af deres tid og været med som frivillige over flere år.

Undervisningen er nu i faste rammer

I år har sprogskolen, Mekane Yesus Joint Language School, der tilbyder engelsk tutorials som en gren af sit arbejde, indgået en skriftlig aftale med Seminaret, så der er lidt mere struktur over det hele og dermed et større ejerskab hos seminaret. Tutorials er blevet obligatorisk for de studenter som er på såkaldt probation (prøve), og vi har et rapporteringssystem tilbage til studieleder ved teologiafdelingen. Dette efterår har to af Promissio volontørerne, Eva og Kristine, ansvar for en af grupperne, og jeg for et par andre samt for koordineringen af undervisningen.

Nyt i år er det at Promissio volontører også er engageret i engelskundervisning både ved Tabor Evangelical College i Hawassa og bibelskolen i Dodola. Vi tror dette vil få stor betydning for studenternes forståelse af deres studier i teologi og mission.

Selv om det var kvinderne i denne klasse som kom for at bede, har der også været flere mandlige studenter som har været, og er, med i tutorial klasserne. Men disse kvinder har udviklet et unikt indbyrdes fælleskab, og jeg takker Gud for det glimt jeg fik af deres engagement og inderlighed i bøn og tjeneste!