Altid relationer før forretning

Sune Skarsholm, tidligere generalsekretær i Promissio, oplevede en umiddelbar menneskelig samhørighed med de afrikanske partnere, fordi de kunne knytte til ved en fælles organisationshistorie.

Af Rikke Thomassen, freelancejournalist

I Danmark har vi en opgave-kultur, hvor vi er fokuseret på de opgaver, vi skal løse, og handler ud fra det.

I Afrika er der en relationskultur, og det har stor betydning for den måde, man laver aftaler og forretning med hinanden på – og også hvad man taler om, når man mødes.

Det oplevede Sune Skarsholm flere gange gennem de otte år, han var generalsekretær i Promissio, og samtidig med at det udfordrede hans måde at arbejde på, gav det ham også en oplevelse af at være forbundet med de afrikanske partnere.

”Det overraskede mig, at de ikke var så forretningsorienterede. Når jeg for eksempel holdt møde med en højtstående i kirken i Etiopien, så sad han godt nok for enden af bordet, men så kunne han spørge: ”Hvordan har din familie det? Hvem er du? Hvad kommer du af? Hvad har du med dig?”. Det er en kulturel form, men jeg oplevede alligevel, at der blev spurgt med en oprigtig medleven,” siger Sune Skarsholm, og på den måde begyndte samtalen med noget fælles.

”Vi snakkede ikke om forskelle, men om noget fælles, for alle har familierelationer. Efter vi havde talt om familien, så ville vi typisk tale om fælles bekendte. Han ville måske sige noget med: ”Jeg besøgte også Danmark til et årsmøde”, eller han vil spørge til, hvordan bestemte personer, måske tidligere missionærer, har det. Og på den måde knytter vi til ved den fælles historie,” siger Sune Skarsholm.

Han mærkede tydeligt, at han som generalsekretær repræsenterede en organisation, som var meget ældre end ham selv og som havde en historie med sig. En organisation, der var større end ham selv og den aktuelle situation, og det gav en umiddelbar samhørighed. 

Lagde manager-attituden væk

For Sune Skarsholm skabte denne første del af en samtale både tillid og gensidighed.

”Vi havde nogle fælles oplevelser og erfaringer, og når jeg vendte tilbage, måske et år efter, så kunne de til min store overraskelse ofte huske, hvad vi havde snakket om og spurgte, hvordan det gik med min søn eller andre ting,” siger han.

”Når vi på møderne havde været igennem de personlige spørgsmål, hilsnerne og de fælles bekendte, så kunne vi derfra bevæge os til en dagsorden. Den første del kunne tage ti minutter. Ofte et kvarter. Og vi havde måske kun sat en time af til mødet,” siger Sune Skarsholm med et lille grin og afslører her noget af den danske tilgang og fokus på opgaver og aftaler, han skulle aflægge sig.

”Jeg skulle øve mig i at lægge manager-attituden fra mig og være mere ydmyg og spørgende – og ikke nødvendigvis have et ønske om at nå til et færdigt resultat, en underskrevet kontrakt, men få et indblik og vende tilbage. Det er meget langt fra en forretningsorienteret tilgang. Etiopierne har et skønt udtryk, der hedder: ”It takes a lot of coffee”, hvilket betyder, at vi skal tale om det mange gange – være sammen mange gange,” siger Sune Skarsholm, der også har haft mange sjove oplevelser i relation med partnerne.

”Jeg har været på nogle lange køreture med folk, hvor vi ikke sidder i slips og jakkesæt, men sidder tæt sammen og bumler i en bil og skal køre 4-6 timer. Det har ofte været sammen med kirkeledere, hvor vi har grinet sammen, fortalt vittigheder og sunget sammen. For eksempel sammen med Yonas Yigezu, som for nyligt er valgt som præsident i Mekane Yesus Kirken. Vi har siddet under åben himmel og spist stegt lam sammen med 100 andre mennesker, hvor vi hele aftenen på skift skulle fortælle en morsom historie. Jeg tror aldrig, jeg har grinet så meget, som jeg gjorde den aften,” siger han.

Bygger op nedefra

Sune Skarsholm mener dog også, at man godt kan arbejde strategisk med relationer.

”Man når ikke noget i den kultur, hvis ikke man har relationerne. At de efter bedste evne handler på de aftaler, vi har truffet, det sker, fordi man føler sig forpligtet i forhold til hinanden,” sige Sune Skarsholm og fortsætter:

”Vi kan godt have visioner og strategier, men tingene bygger op nedefra og ud fra et personligt kendskab. Det vil ofte være relationen derude, som bestemmer, hvad vi som organisation skal beskæftige os med.”

Derfor er det også vigtigt at arbejde strategisk med relationer for at lykkes med visioner og strategier.

Og somme tider går det hele op i en højere enhed.

Det oplevede Sune Skarsholm blandt andet i projektet ”Jesus til nye bydele”, hvor der var en tydelig sammenhæng mellem strategi og konkrete relationer.

”Her havde vi både en analytisk og strategisk tilgang til urbanisering i Afrikas storbyer, og vi havde relationerne og mulighed for konkret praktisk indsigt i lokale udfordringer – og i fællesskab kunne vi bygge et projekt op,” siger han og pointerer, hvor vigtigt det er, at det netop sker i fællesskab.

”Vi står i en fælles tjeneste for evangeliet, og vi har fællesskab med Gud og med hinanden. Det er vigtigt, at vi kender hinanden og først og fremmest har fællesskab med hinanden. Det er mere end en forretningsrelation eller en projektrelation. Det er den samme sag, vi arbejder for og den samme Herre, vi er underlagt.”

Udgivet første gang i Promissiobladet #2 2017