Bed med Promissio

Bær missionsarbejdet og Promissios partnere og medarbejdere frem for Gud i bøn.

Bedelisten

 Download bedelisten her

Det arbejde, Promissio står i, er Guds mission. Han har sendt hele sin kirke til hele verden med buskabet om frelse i troen på Jesus Kristus - og han har lovet, at han vil være med sine vidner alle dage indtil verdens ende.

"Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst", siger Jesus (Matt. 9,38), og: "Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem." (Matt 18,19-20).

Bed og tak for Promissios arbejde. Bed for vores partnere og de kristne brødre og søstre, der hører hjemme hos dem. Bed for Promissios bestyrelse og medarbejderne i Afrika og i Danmark. Bed for arbejdet med at forkynde evangeliet for dem, der endnu ikke har hørt det. Bed for at mennesker må få et livsforvandlende møde med Jesus Kristus.

Og tak Gud for hans nærvær i arbejdet, hans uendelige tålmodighed og alle de ting, han lader lykkes.

Inspiration til bøn

  • Brug Promissios bedeliste med forbønsemner til alle ugens dage. Hent den her. Ønsker du at få et eller flere eksemplarer tilsendt, er du mere end velkommen til at skrive til info@promissio.dk.
  • Brug Dagens Bedeemne her på siden.
  • Find forbøns- og takkeemner i nyhedsmails fra missionærerne. Bestil dem her.