Church Elder Training skaber enhed i Den Lutherske Kirke

Tre workshops i februar og marts har vist en ny vej frem for samarbejdet i kirkens skolesystem.

 Af Line Reckweg Nissen, markedsførings- og sekretariatskoordinator

De sidste to år har Promissio støttet Den Lutherske Kirke i Liberias skolesystem gennem udsendelsen af missionær Ingrid Smidt. I forlængelse af hendes hjemrejse har vi ønsket at finde en ny, virkningsfuld måde, hvorpå vi fortsat kan støtte arbejdet. Kirkens eget gode forslag var Church Elder Training.

Church Elder Training dækker over en række workshops og supervision, som skal være med til at samle skolesystemets hovedkontor, skoleledelserne og kirkeledelsen i de lokale sogne, som har oprettet skolerne. Tidligere har samarbejdet mellem de forskellige parter nogen steder været så godt som ikke-eksisterende, men ved hjælp af tre workshops i foråret, har billedet ændret sig.

Præsten og skolelederen blev forsonet

Skolesystemets hovedkontor afholdte tre workshops i Phebe og Monrovia i februar og marts, foruden en besøgstur til skolerne i det syd-østlige Liberia, som man kun har haft meget sparsom kontakt med. Omtrent 100 ansatte i sogne og kirker deltog i workshopsne, som fik tydelige, direkte afkast:

”I direkte forlængelse af undervisningen blev sognebaserede skolebestyrelser enten oprettet (for første gang), eller der blev afholdt møder for at fastlægge bestyrelsernes funktioner,” rapporterer hovedkontoret i deres evaluering.

Fra skolen i Yekepa deltog skolelederen Winston og sognets præst Robert. De havde længe stridtes om, hvordan Den Lutherske Kirkes skole i byen skulle køre, hvilket havde skabt problemer både på skolen og i kirken. Men på workshoppen fik de forståelse for hinanden og endte med at give hinanden hånd på, at de ville samarbejde.

Samarbejdet fortsætter

Et tættere samarbejde mellem hovedkontor, sogne og skoleledelser skal føre til en bedre administration af skolerne. Omstillingen kan dog være en stor mundfuld særligt for de skoler, som førhen kun har haft et sparsomt samarbejde med sognet og hovedkontoret. Skolesystemet forventer derfor, at 40 % af skolerne har brug for mere undervisning for at kunne færdiggøre omstillingen. For alle gælder det, at medarbejdere fra hovedkontoret fremover vil holde jævnlig kontakt, og så vidt muligt afholde opfølgende workshops. Den første af disse blev afholdt for skoleledere i juni måned.

”Set ud fra ønsket om enhed i Den Lutherske Kirke har disse tre workshops været en velsignelse. Uddannelsesaktører fra sognene blev tydeligvis forenet og udvekslede ideer for at finde en vej frem. Samarbejde på tværs af sogne er forholdsvis nyt for Den Lutherske Kirke, og vi er Promissio taknemmelige for at få dette til at ske,” skriver hovedkontoret i sin rapport.

25.7.2018

>> Læs mere om projektet "Børn fortjener en god skole"